Nya kontakter över landsgränser skapas. Foto: Susanna Domeij.

Cleantech skapar grön tillväxt

Cleantech Kvarken och Cleantech Growth är två projekt som har för avsikt att stärka samarbetet mellan företag i Örnsköldsviks kommun, Västerbotten och Vasa i Finland.

     Syftet är att stärka förutsättningarna för små och medelstora företag som säljer en produkt eller använder en teknik som verkar för en mer miljövänlig och hållbar tillväxt.

Projekten har också som mål att öka jämställdheten i företag, ge fler arbetstillfällen och bidra till en ökad export. I dagsläget är cirka 130 företag engagerade i satsningen, varav ett 30-tal från Örnsköldsvik. 

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund