Vad kommer att byggas här? Just nu pågår en tävling att ta fram ett förslag på just det. "Vi ser fram emot nya idéer", säger Carina Nordström, mark- och planeringschef på Örnsköldsviks kommun.

Kreativa förslag för ett strategiskt läge

Centrala Örnsköldsvik har redan i dag arkitektur som drar blickar till sig, exempelvis Ting1, Paradiset och hoppbackarna. För att uppmuntra ytterligare nyskapande arkitektur i stadskärnan har kommunen utlyst en tävling som handlar om att ge det bästa förslaget på hur tomten i korsningen Lasarettsgatan/Fabriksgatan kan användas.

Bebyggelse är en viktig del av en stads uttryck och vi vill gärna att Örnsköldsvik ses som en kommun där vi uppmuntrar nyskapande och kreativa initiativ. Det säger Carina Nordström, mark- och planeringschef på Örnsköldsviks kommun.

     Tomten, som i dag är en parkeringsplats, är strategiskt intressant då den ligger i centrala staden, strax intill Ting1 och Paradisgaraget. Därför är det viktigt att använda den på ett bra sätt.

 

Vill ta ut svängarna
De givna förutsättningarna är att byggnaden ska vara sex våningar hög med bostäder på de övre planen. I markplanet ska det finnas utrymme för kommersiella verksamheter som gör stadskärnan ännu mera attraktiv. I övrigt kan tävlingsdeltagarna tänka fritt. 

Arkitekter och exploatörer är välkomna att lämna in förslag på hur de tycker att marken ska användas.

     – Vi vill helst inte styra alltför mycket utan ser fram emot nya idéer, säger Carina Nordström. Men gestaltningen är viktig då det ligger väldigt centralt och i allra högsta grad bidrar till stadens uttryck. Vi hoppas därför få in förslag som tar hänsyn till omgivningen men ändå vågar ta ut svängarna.

 

En jury väljer vinnare

Att på det här sättet få in idéer på hur ett område kan utvecklas är relativt vanligt. Det uppmuntrar till nytänkande. I Örnsköldsvik startar tävlingen vid årsskiftet 2016/17, redan nu kan arkitekter och exploatörer anmäla sitt intresse för att vara med från start.

En jury bestående av stadsarkitekt och tjänstemän på mark- och planeringsenheten kommer så småningom att välja ut det vinnande förslaget. Vinnaren får möjlighet att vara delaktig i detaljplaneprocessen och utveckla sin vision av området.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund