Ett aktuellt exempel på förtätning är Byggsigurds påbyggnad av det före detta stadshuset på Nygatan.

Levande städer med fler bostäder

Örnsköldsvik växer, bostäder byggs och allt fler bor mer centralt. På stadsplanerarspråk kallas det förtätning, ett uttryck som ibland associeras till något negativt. Helt felaktigt, tycker Alexander Ståhle.

Alexander är forskare på KTH i Stockholm och har doktorerat i stadsbyggnad samtidigt som han är vd för konsultföretaget Spacecape. Dessutom har han nyligen publicerat boken ”Alla behöver närhet”.

     – Förtätning har pågått i storstäderna sedan 80-90-talet och en av drivkrafterna till detta är självklart att människor vill bo centralt i städerna. Att det sker är alltså inte alls något konstigt, men självklart kan det göras bra eller mindre bra. De positiva effekterna kan vara många om man gör det på rätt sätt, säger han.

 

Mindre bilism

En av de största positiva effekterna med att allt fler människor bosätter sig i staden är den miljöförbättring som följer av mindre bilism. Ju tätare man bygger en stad, desto mindre åker man bil. Människor i staden behöver inte bilen för att ta sig till service och andra samhällsfunktioner. 

Därför är det också bilismen som ska ge plats åt bostäderna, menar Alexander Ståhle, inte grönytorna. 

     – Ofta ställs förtätningen i städerna emot grönområdena. Kritiker menar att städerna förlorar sina gröna ytor till förmån för bostäder. Jag menar att det inte alls behöver vara så. 30-40 procent av marken i städerna används till trafikytor och det konkurrerar med hus och grönområden. Det är parkeringsplatser och ytor avsedda för bilar som ska bebyggas, inte parkerna.


Ökat utbud

En annan positiv effekt av en förtätad stadskärna där många människor kan bo, är att det skapar en levande stad både dag- och kvällstid. Med en förtätning av staden bör därför följa ett ökat serviceutbud eftersom fler människor innebär större behov av kommersiell och offentlig service. 

Alexander Ståhle.

Det gäller också infrastruktur, som exempelvis gång- och cykelbanor eller stadsgator utan genomfartstrafik.

     – Planerare och politiker som vill förtäta ett område bör förutom att öka utbudet av olika typer av bostäder även utöka serviceutbudet, för när det kommer fler människor kommer också fler kunder och besökare till restauranger och handel. Genom att utnyttja trafikytorna till hus och bostäder och i stället behålla grönytorna skapar man en levande, vacker, miljövänlig och trygg stadsmiljö som blir attraktiv för alla, säger Alexander Ståhle.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund