Sonja Nordlund, Sten Wiegert, Dennis Ingvarsson, Thomas af Klinteberg och Irene Edholm testspelar ett brädspel som är tänkt att stimulera idéprocessen och inspirera till samtal.

Ny, kreativ idéverkstad inom Världsklass Örnsköldsvik

Idéslussen är en viktig del av utvecklingsarbetet inom ramen för Världsklass Örnsköldsvik.

Slussen ska bidra till att vi som bor och lever här skapar och förverkligar fler goda idéer med sikte på att möta de utmaningar Örnsköldsvik står inför.

Alla människor har idéer som handlar om utveckling och förändring. Många av dem är briljanta, men det är inte alltid lätt att veta hur och med vem vi ska genomföra eller finansiera dem. Nu ska det bli ändring på det.

    – I Idéslussen hjälper vi till med coachning, matchning och ibland även medfinansiering av projekt och aktiviteter. Antingen skapar vi en ny arbetsgrupp eller så sker idéprocessen i en befintlig styrelse, organisation eller förening. Vi har tillgång till, och kan utveckla, nätverk runt idén. Här handlar det om att hjälpas åt för att hitta bästa väg framåt, säger utvecklingsledare Frida Knutsson som arbetar för Världsklass Örnsköldsvik.

 

Du bär din idé

Grunden för Idéslussen är att den som har en idé också bidrar i arbetet med att utveckla och genomföra den – såväl med tid som pengar.

Frida Knutsson.

Idéslussen erbjuder ett stöd i processen till dess att idén kan genomföras, eller då den går vidare till exempelvis en affärsidé.

      – Idéslussen bygger på samverkan med partners och medfinansiering. Därför är partners lika viktigt som idéer. När vi gör satsningar tillsammans istället för var för sig så blir de inte bara kraftfullare, de blir också hållbara, säger Frida och berättar att hon eller någon annan processledare gärna besöker företag och organisationer som vill veta mer.

 

Kreativa idéhörnor

På sikt kommer idéarbetet att ta sig nya uttryck. Bland annat finns tankar kring samverkan med caféer och särskilda, fysiska idéhörnor som kan ställas upp på strategiska platser i kommunen.

     Världsklass Örnsköldsvik tar just nu också fram ett digitalt spel för att stimulera idéprocessen och inspirera till samtal.

     – Genom den här satsningen vill vi ge fler ett redskap att utveckla sina idéer. En ökad, bred idégenerering är bra och viktig för Örnsköldsvik. Oavsett om det landar i en gemensam satsning som möter en samhällsutmaning eller om det leder till ett nytt företag med en unik affärsidé.

     Vill du komma i kontakt med Idéslussen och bidra till att utveckla Örnsköldsvik? Skicka då in din idé eller anmäl intresse att skapa en! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Därefter kommer någon av Idéslussens processledare att höra av sig till dig.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund