Örnsköldsvik ska bli årets stadskärna 2018

Örnsköldsvik ska bli en levande, säker och trygg stad även på kvällar och nätter. Det är målet med ett spännande utvecklingsarbete som pågår i detta nu.

– Vi ska bli årets stadskärna 2018, säger Lena Lindström från kommunens tillväxtavdelning.

I Örnsköldsvik stänger många butiker sina portar 19:00. Men livet pågår även efter det: folk träffas på after work, går på hockey, besöker kaféer, flanerar på gator och i parker eller åker kollektivt. Därför pågår just nu ett arbete med att stärka Örnsköldsvik som varumärke även på kvällarna. Målet är att bygga upp kvällsekonomin och nu siktar kommunen mot att få en Purple Flag-certifiering.

     – I grund och botten handlar det om tillväxt och välfärd och att stärka ekonomin och öka attraktionskraften, säger Lena Lindström.


Med gemensamma krafter

Projektet Purple Flag drivs av organisationen Svenska Stadskärnor efter en engelsk modell som genomförts med framgång. För att bli certifierad krävs att man uppfyller särskilda kriterier utifrån fem fokusområden: säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Den lila flaggan blir symbol för en säker, trygg och attraktiv stad dygnet runt. Cesam, Världsklass, Örnsköldsviks handel och en rad fastighetsägare är medfinansiärer i projektet som i processfasen kostar 200 000 kronor.

Lena Lindström tycker att en Purple Flag-certifiering ligger rätt i tiden för Örnsköldsvik.

Tidigare i höst hölls en upptaktsträff där många viktiga aktörer ur dessa områden deltog.

     – Alla som använder sig av staden på kvällar och nätter var med den här dagen. Många människor kommer att engagera sig vilket stärker projektet och delaktigheten i att forma vår stad, säger Lena Lindström.

 

Många positiva effekter

Nu görs en nulägesbeskrivning som ska mynna ut i en handlingsplan med deadline i januari.

– Vi satsar på att ha fått certifieringen om ett år. Efter ytterligare två år ska arbetet utvärderas. Konkret kan handlingsplanen till exempel innehålla förbättringar som rör belysning, att stärka säkerheten kring krogar och att få bort svarttaxi.

     – Det finns många positiva effekter och vi ska ta reda på vad som behöver göras både på kort och lång sikt.

Lena Lindström är övertygad om att en certifiering leder till ökad attraktionskraft och att ekonomin stärks.

     – Vi kommer att se på staden med nya ögon i det här arbetet, det är väldigt spännande. Om projektet ros iland blir Örnsköldsvik först i Norrland med en lila flagga.

     – Vi vet att allt fler människor flyttar in till staden i takt med att fler bostäder byggs. En Purple Flag-certifiering ligger helt rätt i tiden, säger Lena Lindström.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund