Magnus Hallberg fick en flygande start när han började som divisionschef på RISE Bioteknik och hälsa. 350 miljoner kronor i statligt stöd för att bygga Sveriges största testanläggning för bioraffinaderi i Örnsköldsvik.

Omställningen drivs framåt från Örnsköldsvik

Satsningen på Sveriges största testanläggning inom bioraffinaderi fortsätter. Om allt går enligt planerna sätts spaden i marken under våren.

Hösten 2021 stod det klart att regeringen genom det statliga forskningsinstitutet RISE kommer att satsa 350 miljoner kronor i Örnsköldsvik. Det nya centret utgör navet i RISE satsning på testbäddar inom bioraffinaderi för att realisera allt lovande utvecklingsarbete som kan bidra till grön omställning. Att satsningen till stor del görs i Örnsköldsvik beror på att det redan finns mycket bra utrustning och personal med kompetens inom bioraffinaderi på plats.

- En sådan här sammanhållen forskningsmiljö inom bioraffinaderi finns inte på många ställen i världen och RISE samlade erbjudande inom bioraffinaderi är unikt.Det är coolt att Örnsköldsvik genom denna satsning kommer att utgöra navet i den miljön säger Magnus Hallberg, divisionschef Bioekonomi och hälsa på RISE.

 

Industriell bioteknik och CCS/CCU (infångning och användning av koldioxid) är exempel på forskningsområden där RISE kommer att satsa kraftfullt och investera i testutrustning. Samtidigt förstärks andra befintliga områden som kemisk konvertering av lignin till drivmedel, cellulosa till nya produkter samt industriell avloppshantering.

Anläggningen består av en flexibel innovationsmiljö med plats för pilotutrustningar, laboratorier, kontor och mötesplatser. Förutom personal från RISE ska det finnas möjlighet för företag att använda piloterna och utrustningen. Anläggningen byggs i anslutning till den samling av forskningsmiljöer som redan är etablerade i Örnsköldsvik och High Coast innovation Park.

- Det här betyder mycket för Örnsköldsvik. Jag tror att platser där det finns mycket kompetens lockar till sig mer kompetens. Vi kommer att ha en väldigt spännande och innovativ forskningsmiljö här som stärker hela regionen.

Fakta
Vad är bioraffinaderi?

Ett bioraffinaderi består av en rad nya processer, tekniker och lösningar som tillsammans skapar nya förutsättningar för omvandling av biomassa till nya gröna och klimatvänliga produkter. Råvaran i ett bioraffinaderi är enbart baserad på förnyelsebara källor. Skogen är ett vanligt råmaterial men i princip kan vilken biomassa som helst kan användas. Förutom skogsråvara är rester från livsmedelsindustrin eller jordbruks- och slaktavfall några exempel på råvaror i bioraffinaderiet och de produkter som tillverkas kan vara allt från målarfärg, tyger och kemikalier till el, värme och bränsle.


Källa: www.ri.se Länk till annan webbplats.

Text: Jessica Andersson

Foto: RISE

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund