Sveriges första Bioekonomiriksdag.

Bioekonomiriksdag lyfte skogens möjligheter

I mitten av mars ägde Sveriges första Bioekonomiriksdag rum i Örnsköldsvik. Beslutsfattare och aktörer
från bioekonomiföretag och organisationer runt om i landet satte fokus på varför och hur fossila råvaror
måste ersättas med förnybara.

    – För Örnsköldsvik är det ett stort symbolvärde att Bioekonomiriksdagen ägde rum just här. Det är också en naturlig och bra plats eftersom Örnsköldsvik är världsledande inom bioraffinaderutveckling och har kommit långt i processen att ta tillvara på restströmmar. Dessutom är det här experterna finns, säger Helena Näsström, internationell näringslivsutvecklare vid North Sweden Cleantech, som var en av arrangörerna.

    Deltagarna vid Bioekonomiriksdagen diskuterade skogens möjligheter och hur processen att gå från fossila råvaror till förnybara ska påskyndas. Vid arrangemanget deltog nyckelpersoner som är betydelsefulla för att utveckla bioekonomin.


    – För att skapa uppmärksamhet för frågorna både på nationell- och EU-nivå var det viktigt att samla personer som kan göra skillnad, från både politiken och industrin.   För att kunna ersätta fossilt med förnybart måste vi skapa storskalighet inom bioekonomin och det är bara möjligt om det finns incitament från offentlig sektor. Därför måste vi få politikerna att förstå den ekonomiska potential och framtid som finns i vår skog, säger Helena Näsström.

    Helena Näsström menar att det kommer att bli en bioekonomiriksdag även nästa år och att det finns behov av att det blir ett återkommande evenemang. Både för att hålla diskussionen levande och för att förbättra


förutsättningarna för bioekonomins utveckling. I skrivande stund är det inte bestämt var riksdagen ska förläggas nästa gång.

 

KORTA FAKTA:

Bioekonomiriksdagen arrangerades av North Sweden Cleantech, Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Skogsindustrierna, Vinnova, Processum, IKEM, Region Västerbotten, Länsstyrelsen Västernorrland och Örnsköldsviks kommun.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund