HSBs förslag för kvarteret Bryssel.

Byggboomen i Örnsköldsvik fortsätter

I slutet av mars presenterades det vem som får bygga på den obebyggda tomten i kvarteret Bryssel. Det var HSBs förslag med drygt 40 bostadsrätter och en fin parkeringslösning med gröna ytor som stod ut ur mängden i markanvisningstävlingen. Men detta är bara ett exempel i en lång rad av byggprojekt i Örnsköldsvik.

    – Vi kan förvänta oss 400-700 bostäder de närmaste fem-sex åren. Det kan även bli fler färdigställda än så, säger Carina Nordström, mark- och planeringschef på Örnsköldsviks kommun.

Just nu byggs drygt 200 bostäder i Örnsköldsvik, ett par hundra till är i planeringsfasen och hundratals fler skulle kunna bli verklighet. Detta är i stor kontrast till de tidiga åren av 2000-talet när det byggdes väldigt få nya bostäder. Efterfrågan är hög på alla typer av boenden, både villor, hyresrätter och bostadsrätter. Det finns dock ett större perspektiv när det kommer till efterfrågan.

    – Det är viktigt att både bygga för behoven som finns men också att våga tro på att vi kommer locka fler att flytta till Örnsköldsvik. Vi tror att befolkningskurvan kommer att fortsätta att utvecklas åt rätt håll, säger Carina Nordström.

 

Ett ambitiöst förslag

Ett sätt att möta behoven är förtätning. En grusplan mitt i centrum, som den i kvarteret Bryssel, är en bra plats att förtäta. Carina Nordström tycker att HSB har gjort ett mycket tilltalande förslag, samtidigt som det tagit hänsyn till förutsättningarna.

    – De hade visat med bland annat fasadmaterial att de har ambitioner med uttrycket på byggnaden. Det är också tilltalande att de fått till parkeringslösningen på ett bra sätt i kombination med friytan.

 

Tror på befolkningsökning

Byggnaden blir sex våningar hög med butikslokaler i bottenplan. Nu pågår ett intensivt arbete för att få igång projektet så fort som möjligt. Det kommer då ansluta raden med nybyggnationer tillsammans med bland annat Nordeks Egypten och Byggsigurds Venedig i centrum, Niclas Nybergs Solsidan vid Folkets Park och de nya NCC-husen vid resecentrum.

    – På tio år tror vi att Örnsköldsvik ska växa med minst 2000 personer. Då måste vi skapa fler bostäder och det kan vara nödvändigt att tänka lite modernt. I Örnsköldsvik ser terrängen ut som den gör. Bygger man ett hus på pålar till exempel finns det många fina lägen, säger Carina Nordström.

Juryns motivering:

”HSB:s förslag har med önskvärd tydlighet svarat på markanvisningstävlingens målbild och förutsättningar. Den föreslagna bebyggelsen harmonierar med sin lugna och tydliga arkitektur både med intilliggande bebyggelse och med det omgivande stadslandskapet. Sockelvåningens lokaler med generösa skyltfönster mot gatan, de tydligt grupperade fasaderna med integrerade balkonger och loggior mot gatan samt ett gediget fasadtegel signalerar stadsmässighet. Bidraget presenter även ett genomtänkt förslag för parkeringslösning integrerad med attraktiv utemiljö för boende.”

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund