Ebulumsk forskare tillsammans med ursprungsteckning gjord av barn från Sörlidenskolan.

För barn, med barn

Från utopi till verklighet via samarbete

Spelet Utopia World är resultatet av ett barndrivet projekt med ljus framtidssyn. Projektets grundtanke har varit att skapa ett digitalt spel som förnyar och underlättar skolans demokratiarbete genom att väcka barns nyfikenhet, lust och vilja att engagera sig i samhällsfrågor.

    – Rymden var den perfekta miljön för detta. Ingen äger den och här finns inga gränser. Dessutom finns det gott om stora, gemensamma problem att ta tag i – som klimatförändringarna, säger Steven Ekholm som skapade ursprungsidén tillsammans med Stefan Andersson. Båda med erfarenhet av kreativt skapande och rektorsroller inom skolan.

    År 2012 arbetade Stefan Andersson som rektor på Örnsköldsviks folkhögskola och hade tagit del av det svenska resultatet i World Value Survey, där cirka en fjärdedel av personerna mellan 18 och 29 år hade svarat att ”demokrati är dåligt” och att ”de hade inget emot att ha EN stark ledare”. Trenden var också att dessa värderingar blev allt starkare.

    – Det här väckte ett engagemang i mig att stärka arbetet med demokratifrågor i unga år. Ett engagemang jag delade med Steven Ekholm. Via våra diskussioner och Stevens intresse för rollspel kom vi tillsammans upp med den här idén, säger Stefan.

 

Fick stöd av Världsklass

Stefan och Steven checkade in sin idé hos Världsklass Örnsköldsvik år 2014 och fick peppning och pengar till att knyta ihop ett nätverk och göra en ansökan om finansiering till Arvsfonden. Arvsfonden delar varje år ut hundratals miljoner till föreningar och organisationer för projekt som bidrar till att stärka barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. Ansökan lyckades och finansiering i miljonklassen var ett faktum.

    Det möjliggjorde i sin tur en projektledare på heltid i form av Maria Elfving, som anställdes av Örnsköldsviks FN-förening.

    – Om en person utan anhöriga skulle få veta hur många elever som fått nytta av de pengar hen hade lämnat efter sig, skulle jag tro att den personen blev lycklig och nöjd, säger Maria som gärna bidrar med sin kunskap till fler föreningar i Örnsköldsvik som funderar på att söka medel och starta projekt.


Gemensamma uppdrag
i galaxen

Slutprodukten är det interaktiva rollspelet Utopia World som skapar roliga lärande-processer om demokrati. Det utspelar sig i en fiktiv galax där spelarna ställs inför olika uppdrag. Fem spelare bildar en besättning som får lösa allt från översvämningar på en planet till torka på en annan. Alla planeter har dessutom statsskick, värderingar eller religioner som påverkar uppdragets utgång. Besättningen får poäng utifrån hur de väljer att lösa uppdragen.

    – Efter spelet får barnen diskutera varför de fick de poäng de fick, varför de fick de reaktioner de fick och så vidare, berättar Maria Elfving.

    I Utopia har barnen varit utvecklingsteamet. Det är mellanstadieelever som har ritat, modellerat, tolkat och presenterat de rymdvarelser och miljöer ligger till grund för det som händer i spelet. Dessutom har de varit med och skapat musikbakgrunderna.

Stolta elever på plats vid invigningen av Utopia World, som de själva varit med och utvecklat. (SE KOMMENTAR)

    – Vi har stegvis förankrat tillbaka resultatet till eleverna och jag hoppas att de har upplevt sin roll som viktig. Mycket material som tas fram till barn involverar inte barnen, men här har vuxna lyssnat på dem och de har varit delaktiga i högsta grad, säger Maria.

    Den 18 januari 2017 lanserades spelet och deltagarna kan nu mötas under parollen ”Vi kommer längre och når högre om vi samarbetar”.

 

Spread the world

På utopiaworld.se finns både information om spelet och möjlighet att ladda hem det. Spelet är kostnadsfritt och kommer att spridas till skolor i hela Sverige. Intresset är stort efter ett lyckat deltagande med monter på bokmässan i Göteborg.

    – Nu när spelet är lanserat är nästa utmaning att sprida det. Jag ska träffa pedagoger i Småland och föreläsa på ett seminarium i Umeå. Men alla kommer jag inte att hinna träffa. Man vill ju att så många som möjlig ska få ta del Utopia World och

vår metod, säger Maria som avslutar sin projektanställning den 31 maj.
    All information om Utopias metod finns samlad i en bok med namnet ”Låt barnen vara experterna”. Tanken är att metoden ska kunna återanvändas i många andra sammanhang framöver.


Nytt sätt att uppnå målen

Spelet har koppling till flera ämnen i skolan och passar därför perfekt då lärare vill arbeta ämnesövergripande. Då klassen har spelat klart, finns även analogt material kring FN:s globala mål för hållbar utveckling och de mänskliga rättigheterna som stöd i klassrumsarbetet.

    – Vi märker att vårt sätt att utgå från pedagogernas lärandemål då vi skapat spelet är både unikt och uppskattat. Här vet de

redan från början vilka mål de kan checka av då de avsätter lektionstid för att spela Utopia World, säger Maria Elfving.

Mattis Lindmark, ansvarig spelkonstruktör i Utopiaprojektet med Humlab och Kulturverket som arbetsgivare, har haft en viktig roll i metodutvecklingen.

    – Hälften av projektet har varit metodutveckling. Vi har vridit och vänt på metoden och nu kommer den att passa i många andra typer av läromedel framöver. Som spelutvecklare har det största arbetet bestått av att skala ner och förenkla, säger han.

Från vänster: Steven Ekholm, Maria Elfving och Stefan Andersson.

Från idé till resultat

Det har nu gått ett par år från det att Stefan Andersson och Steven Ekholm skrev ansökan till Arvsfonden. Frågan är hur det känns att se det färdiga resultatet?

    – Det är ett superseriöst resultat och det känns så fantastiskt roligt att Utopia ska komma till nytta för många skolor i hela Sverige, säger Stefan. Jag har alltid drivits av att skapa ett lustfyllt lärande. De som drivit projektet har jobbat vidare i samma anda som vår grundidé om ett kul demokratiprojekt där barnen står för den största delen. Det är häftigt!

    Även Steven Ekholm är glad åt att se hur det som började med en kreativ idé nu har förverkligats.

    – Det har varit så kul att följa allas entusiasm och proffsighet i den här processen. Maria Elfving har gjort ett jättejobb och Humlab har verkligen lyft spelet till en hög nivå, säger han.

 

KORTA FAKTA:

Totalt har projektet omsatt fyra miljoner kronor, fördelat på tre år.

 

Projektets rollfördelning blev till

slut den här:

  • Örnsköldsviks FN-förening har varit projektägare.
  • Pengar har tillförts via Arvsfonden, Örnsköldsviks kommun och Kulturverket.
  • Humlab vid Umeå Universitet har bidragit med spelutvecklarna.
  • Kulturverket i Umeå har bidragit med metoden.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund