Idéarbetet kring hur ett kulturhus skulle kunna vara utformat och vad det skulle kunna innehålla tar sig olika uttryck. Ambitionen är ett kulturhus för alla. Skissen ovan är en del i det arbetet. Illustration: Anton Jonsson

Kulturhus - En plats för kreativitet

Idéerna är många och förhoppningarna höga. En gammal dröm är ett steg närmare att förverkligas. Kommunfullmäktige i Örnsköldsvik har avsatt 700 000 kr för en fördjupad utredning om ett kulturhus i kommunen.

    – Detta är den mest strategiskt viktiga frågan vi har arbetat med på många år, säger Katarina Larsson, enhetschef kulturenheten. Vi vill göra allt för att lyfta den här frågan på bästa sätt. Sen är det upp till politiken att fatta beslut. Men då ska de ha ett bra underlag att fatta beslutet utifrån.

 

Högt i tak

En stor grupp människor träffas i det nya kontoret på Sliperiet, som inretts speciellt för arbetsgruppen kring frågan om ett kulturhus i Örnsköldsvik. Det är hög i tak, såväl bokstavligt som när det gäller diskussionerna. Nyckelord för arbetet är tillgänglighet, bredd och attraktivitet.

    – Vår ambition är att skapa ett hus som är inkluderande, säger Bettan Edberg, kulturstrateg i Örnsköldsvik och del av projektgruppen. Idealiskt ser vi verksamhet i huset dygnet runt, veckans alla dagar. Vi hoppas på många utövare och många som vill uppleva kultur. Ett kulturhus är ett sätt att samla och därmed synliggöra allt som görs.

 

Viktig samlingsplats

Frågan om ett kulturhus i Örnsköldsvik väcktes redan på 1930-talet och har med jämna och ojämna mellanrum fått nytt liv. Skillnaden idag är att den politiska majoriteten i sin programförklaring tog med frågan om ett kulturhus, vilket betyder att det

finns en politisk förankring som inte funnits tidigare. Teater- och konserthusstiftelsen var med när frågan väcktes på 1930-talet, och är också med när frågan återigen lagts på bordet. Tillsammans med representanter

från kommunen har de slutit upp till uppstartsmöte för arbetet med att formulera det underlag som ska förverkliga den nästan 90-åriga drömmen om ett kulturhus.

    – Fler ser idag kulturen som en viktig faktor för utveckling av staden och för att stärka Örnsköldsviks varumärke, säger Katarina Larsson. Det finns många studier som visar på hur en samlingsplats för kulturen, en uppvärdering av kulturen, bidrar till positiv utveckling. Dessutom möter kultursatsningen på ett bra sätt de utmaningar som identifierats inom utvecklingsarbetet Världsklass Örnsköldsvik. Bland annat det som handlar om en kreativ atmosfär och ett attraktivt utbud som lockar såväl besökare som Örnsköldsviksbor. Vi ligger i rätt tid nu.

Bygger grunden tillsammans

Redan idag arrangeras och produceras mycket kultur i Örnsköldsvik. Det konsumeras också mycket kultur. Men det saknas en plats att samla detta på. Ett behov av arenor har funnits länge i Örnsköldsvik. Vissa uppsättningar har till exempel inte gått att ta emot på grund av att det inte finns 

några lämpliga arenor. Men det handlar inte bara om teaterscen eller en konsertscen, utan ett hus som samlar många typer av kultur.

    – Jag ser framför mig en plats som gör det tillåtet att drömma, säger Bettan. Jag ska kunna se mig själv uppträda på operascenen eller en framtid som spelprogrammerare. Vi behöver helt enkelt höja det kulturella självförtroendet i Örnsköldsvik. Ett kulturhus skulle kunna vara en sådan plats.

    Under hösten genomfördes träffar där allmänheten bjöds in för att ge sin syn på vad det finns för behov, varför de tycker att det behövs ett kulturhus och vad det i så fall skulle innehålla. Detta tillsammans med tidigare gjorda utredningar är den grund som projektarbetet ska bygga på. Kontoret på Sliperiet blir en samlande punkt. Dit går det att vända sig med idéer och tankar som har med kulturhusplanerna att göra. Projektgruppen vill gärna få in synpunkter från kulturföreningar och andra intressenter. Om kontoret är obemannat går det att hitta kontaktuppgifter till projektgruppen på www.ornskoldsvik.se/kulturhus Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Projektgruppens utredning beräknas vara klar i början av 2018. Sedan är det upp till politiken att fatta beslut.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund