Regeringsbesök på Processum. Från vänster: Eva Sonidsson, Stefan Löfven och Sven-Erik Bucht.

Samverkan är nyckeln till framgång för Processum

Örnsköldsvik kan i dag stoltsera med en ledande miljö för skoglig bioraffinaderiutveckling.
 – Det här har varit möjligt på grund av många människors gemensamma ansträngningar, säger Sune Wännström. Han är en av initiativtagarna till Processum och mångårig styrelseordförande och i dag Senior Research Advisor inom forskningsinstitutet RISE.

Idén om ett nationellt centrum för processteknik med betoning på förnyelsebara råvaror växte fram i början av 2000-talet. Den kom i svallvågorna efter en uppdelning av MoDos centrala och relativt fria forskningsverksamhet som vuxit sig stark med Kempefamiljens stöd. Kemiverksam- heten hade långt tidigare knoppats av till bland annat SEKAB och AkzoNobel.

    – Tanken med förändringarna inom massa- och pappersverksamheten var att forsk-ningen skulle vara direkt kopplad till varje affärsområdes kärnaffär. Det var i sak inte fel. Men det blev mindre utrymme för den fria forskningen och för nya idéer.

    En samling entusiaster från olika företag i Domsjö fabriksområde började därför ses över lunchbrickorna på Brux och diskutera alternativa lösningar. Förebilden blev de teknikparker som på 90-talet växte fram i Sverige. Ofta i kommunal regi – initiativ från företag var mycket ovanliga. En förstudie år 2002 ledde trots detta fram till att tolv medlemsföretag bildade en intresseförening och bolaget Processum Technology Park AB, som i dag är Processum och ett delägt dotterbolag inom RISE (Research Institutes of Sweden).

   De första skisserna på vad Processums infrastruktur skulle innehålla ger en intressant läsning om en lokal satsning med såväl barnpassning som motion, hälsa och restaurang – vid sidan av de mer förväntade samarbetena med företag, universitet, högskolor och andra nätverk.

    – Mycket blev annorlunda och ännu bättre än vad jag hade kunnat föreställa mig. Och mycket har förverkligats, men kanske inte på det sätt vi trodde, säger Sune Wännström med ett leende.

 

Bred förankring och uppslutning

    – Det jag i efterhand tycker är anmärkningsvärt är att alla vi pratade med var med på tåget. Vi hjälptes åt med ett engagemang som gick långt utöver de ordinarie yrkesrollerna och -timmarna. Dessutom med ett stort mått av tillit över företagsgränser.

De två första, externa finansiärerna var Kempestiftelserna och kommunens dåvarande utvecklingsarbete Vision 2008.

    – Kommunens stöd var oerhört viktigt och banade i sin tur väg för att vi fick stöd från Länsstyrelsen Västernorrland. I och med det hade vi säkrat två års finansiering av

Processum. Särskilt minns jag engagemanget från Elvy Söderström och Peter Holmqvist. De deltog aktivt i arbetsmöten och gjorde allt de kunde för att hjälpa oss. Vi hade helt enkelt bra samverkan från dag ett och det har fortsatt genom åren, säger Sune Wännström.

 

Lyckade chefsrekryteringar

På frågan vilka som varit de mest avgörande händelserna för det ledande bioraffinaderi-kluster vi ser i dag, svarar Sune:

    – Tre av dem är rekryteringen av de tre vd:ar Processum haft genom åren. I en kombination av skicklighet och lycklig slump har vi fått den vd vi precis för stunden som bäst behövde. Först Peter Blomqvist med passionen och entreprenörsandan, sedan Clas Engström med analysförmågan och det förtroendeingivande lobbyarbetet och nu Magnus Hallberg med patent- och forskarbakgrunden och en stark position i nätverket. Självklart med uppbackning av duktiga medarbetare.

    Ett visst mått av tajming har givetvis också spelat in. Inte bara skogs- och kemiindustrin, utan hela samhället gick under 2000-talet in i en omställning mot biobaserad ekonomi.

    – Det gjorde att det fanns ett sug efter

det som Processum kunde erbjuda och att forskningen fick genomslag.

I övrigt nämner Sune givetvis den viktiga händelsen år 2008 då Processum och dess medlemsföretag, tillsammans med akademi, kommuner och länsstyrelser i Västerbotten och Västernorrland, vann Vinnovas VINNVÄXT-tävling med initiativet Framtidens Bioraffinaderi. Vinsten och de efterföljande förlängningarna har möjliggjort långsiktig finansiering och skapat tilltro även utanför landets gränser.

Domsjö fabriker syns i bakgrunden

Ny finansiering beviljad

Senaste nytt är att Vinnova i juni 2016 gav besked om att förlänga satsningen på Framtidens Bioraffinaderi och Processum under ytterligare en treårsperiod, med

sammanlagt 14 miljoner kronor. Samtidigt gick medlemsföretagen, Länsstyrelsen Västernorrland, Region Västerbotten liksom kommunerna i Örnsköldsvik, Umeå och Sundsvall in med sammanlagt 22 miljoner.

    I dag är image och uppmärksamhet för bioraffinaderiklustret mycket hög. Både nationellt och internationellt. Ett kvitto på det är att Processum finns med på den lista med 25 goda exempel på hållbar omställning som nyligen publicerades av Nordiska ministerrådet. Ett annat är att bolaget under 2016 fick fyra stora EU-projekt beviljade tillsammans med medlemsföretag,

internationella industrier, institut och universitet.

    – Det har varit ett otroligt bra år. De beviljade projekten ger oss möjlighet att bygga kompetens och infrastruktur inom flera strategiskt viktiga områden. Förlängningen av VINNVÄXT utgör juvelen i kronan och ger oss en fantastisk möjlighet att fortsätta utveckla klustret och det regionala innovationssystemet, säger Processums vd Magnus Hallberg.

 

Framtiden har inga gränser

Den vision som ursprungligen sattes om 150 nya jobb i Örnsköldsvik har uppfyllts med råge och antalet produkter, pilotanläggningar och pågående projekt är alltför många för att vi ska kunna räkna upp dem här. Vad händer då framåt?

    Jo, bland annat förstudien Flaggskepp Bioraffinaderi som utreder möjligheterna att etablera ett fullskaligt bioraffinaderi. Om det blir verklighet innebär det en gigantisk investering, nya arbetstillfällen och ett stort kliv mot en hållbar bioekonomi. Förstudien leds av Processum och stöds av tretton företag inom skogs-, kemi- och detalj-handelsbranschen. Preliminära resultat väntas vara färdiga till sommaren 2017.

    Förutom produktion av en miljon ton textilcellulosa kan exempelvis gröna kemikalier, biodrivmedel, proteinprodukter, lignosulfonat och biogas produceras. De tekniska lösningar som utvärderas bygger på etablerad teknik och innovationer som är nära att realiseras kommersiellt.

    – Blir Flaggskeppet verklighet är det enormt bra. Både för miljön och för staden, säger Sune Wännström och går vidare till

den bioekonomiriksdag med prominenta föreläsare och gäster som arrangeras för första gången någonsin – i Örnsköldsvik så klart.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund