Stora Torget i Örnsköldsvik. Patrik Jansson, stadsarkitekt vid Örnsköldsviks kommun i förgrunden.

Stora torget får ett lyft

Historiskt har Stora torget i Örnsköldsvik alltid varit stadens mittpunkt, men funktionen och utseendet har förändrats genom åren. Snart påbörjas en ny epok när området får en ny detaljplan.

    – Vi känner att vi har hittat en lösning som kommer att ge torget ett lyft, säger stadsarkitekten Patrik Jansson.

Idag ligger den så kallade Torggrillen på torget. I den nya detaljplanen är det sagt att den byggnaden ska försvinna och istället ska en helt ny byggnad uppföras. Den kallas för paviljongen. Den nya byggnaden ska ligga i hörnet av torget mot Hamngatan, där det idag finns en liten scen. Paviljongen ska vara två våningar och gjord mestadels i glas för att skymma så lite som möjligt av parken.

    – Tanken är att det ska finnas plats för servering men det kan också vara en publik byggnad för kommunal verksamhet. Ett konstgalleri exempelvis, säger Patrik Jansson.

Paviljongen ska ha möjlighet till en takterrass och kopplingen till parken ska vara tydlig. Platsen har också bäst läge för kvällssol på torget under sommaren. Stora torget korsas av två gångstråk. Storgatan som löper ner

  

mot kajen och Torggatan från resecentrum som går vidare genom Örnparken mot muséet.

Illustration översikt Stora Torget.

    Oavsett vad som händer i framtiden ska dessa stråk hållas öppna. I den andan och för tillgänglighetens skull ska trappan ner till Örnparken renoveras.

 

    – Örnsköldsvik har ett trivsamt parkstråk som jag tycker är ett av de finaste i Sverige, säger Patrik.

    Men den största förändringen är Torggrillen och den nya paviljongen.

    – Genom att få bort det huset, som ligger på den soligaste delen av torget, möjliggör det för att fler saker ska kunna hända där. Det blir en bra plats att vara på, säger Patrik.

    Även om detaljplanen enligt plan kommer att godkännas till slutet av sommaren får de fysiska förändringarna vänta tills efter O-ringen i juli 2018, där torget kommer att spela en stor roll. En byggarbetsplats är då bara ett hinder. Under hösten 2018 går det historiska Stora torget in i en ny etapp i sin historia.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund