Digilots – digital vägledning för industriföretag

I takt med digitaliseringens utveckling, så skapas nya möjligheter för företag inte minst

sett ur ett produktions- och konkurrensperspektiv. Genom projektet Digilots får industriföretag

vägledning hur de kan ta sig an digitaliseringsmöjligheter.

Digitalisering innebär en rad fördelar, men ställer också högre krav på affärsmodeller och teknikkompetens. Eftersom de större internationella koncernerna inom verkstads- och processindustrin har tillgång till såväl kompetens som infrastruktur har de ofta bra förutsättningar för att hänga med i digitaliseringsutvecklingen. Men för de mindre företagen kan det vara tuffare att hänga med. Förutom en ökad medvetenhet om digitaliseringens möjligheter, behöver en del även vägledning hur man kan gå tillväga.

 

När Sverige tappade i den digitala världsrankingen tog teknikföretagen och IF Metall initiativet till det landsomfattande projektet Kickstart Digital. Syftet är att stärka svensk industris konkurrenskraft genom att klara den digitala övergången snabbare och bättre än övriga länder för förbättrad hållbarhet, produktivitet och nya affärer i Sverige.

Ambitionen är att Kickstart ska genomföras på fler platser i Sverige och målet är att 1000 företag ska delta under året.

 

Örnsköldsvik var en av de tre testpiloter som var först fick ta del av Kickstart och mellan oktober 2016 och februari 2017 gjordes en insats som togs emot väl av företagen och gav ett gott resultat.

 

Under 2018 kommer ytterligare två omgångar att genomföras. Men nu inom ramen för kommunprojektet Digilots – ”digitala steg för tillväxt”, som riktar sig till de små och mellanstora industriföretagen. Upplägget är nu ännu mer behovsorienterat och syftar till att underlätta för företagen att planera hur de kan göra för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Under en åttaveckorsperiod får deltagarna därför utöver inspiration och ökad insikt, även en individuell coachning med hjälp av erfarna processledare, samt stöd och råd från digitaliserings­rådgivare.

 – Förutom att deltagarna får möjligheter att fundera över sitt individuella behov inom till exempel produktion, logistik, affärsmodell och ledarskap, så får de även ett tillfälle att utbyta erfarenheter med varandra och se samverkansmöjligheter. Digitalisering är ju ett väldigt brett begrepp som inrymmer mycket och resan ser olika ut för respektive företag, säger Lisa Edin, projektledare för Digilots.

 

Den första gruppen av två kommer igång i januari 2018.

 – Femton stycken företag är redan klara för att medverka, däribland TM Progress, Jonsson & söner, LM Industrirör och Lättelement. Vår ambition är att det i slutänden ska vara 30 företag som deltagit i Digilots-projektet, säger Lisa Edin.

 

 

Text: Sven Alveryd

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund