Robert Bylin, vice vd och kontorschef vid Eurocon.

Eurocon fördubblas vart femte år

Att gå från sju ingenjörer till att bli ett börsnoterat bolag med drygt 250 medarbetare är ett stort steg. Men den positiva utvecklingen slutar inte där. Eurocons mål är att vart femte år fördubbla omsättning och personal.

Eurocon finns i dag på tolv platser i Sverige och har sitt huvudkontor i Örnsköldsvik. Närmare 100, av totalt drygt 250, medarbetare finns här. Det är en stolt och glad vice vd som delar med sig av framgångar och framtidsvisioner.

– Vi har nyss fått 41 nya medarbetare genom förvärvet av KLT Konsult AB i Växjö. Vi är redan starka i norra Sverige, men det här innebär att vi också kan stärka vår position i de södra delarna, berättar Robert Bylin, vice vd och kontorschef vid Eurocon.

 

Eurocon erbjuder ingenjörstjänster till kunder inom skog, energi, gruva, kemi, verkstad, livs- och läkemedel.

– Vi behöver alltid ingenjörer med teknikbakgrund. Jag gissar att vi behöver anställa ytterligare 10–15 personer i år och 20–25 stycken nästa år, säger Robert Bylin.

 – Vår styrka är våra medarbetare och deras kompetens och vi serstora möjligheter att rekrytera nyutexaminerade som får växa och lära av våra seniora ingenjörer. Det är en möjlighet att få utvecklas och lära sig mycket direkt efter skolan, säger Robert Bylin.

 

Att företaget har sin bas i just Örnsköldsvik har sin förklaring i att samtliga grundare kommer från kommunen. Samtidigt ser Robert Bylin att det ger företaget och dess anställda ett mervärde.

– Det var här allt började, Örnsköldsviks-mentaliteten och tankesättet är levande i hela företaget genom ett öppet och sunt klimat med korta beslutsvägar. Vi tycker att det ska vara intressant och roligt att jobba hos oss. Dessutom ger vi stor frihet under ansvar, säger Robert Bylin.

Det är generellt en stor efterfrågan efter teknikkompetens i hela landet. För Eurocon,som säljer just det, finns därför goda förutsättningar att vara positiva inför kommande år.

– Framtiden ser bra ut och det är realistiskt att tro att vi kommer att bli större.

Utmaningen för oss är att komma in på nya arbetsområden, som till exempel delar av infrastruktur, där kan vi bidra med nytänkande såväl som att lära oss nytt. Jag tror också att skogsindustrin kommer att växa mer i takt med att vi blir allt skickligare på att ta tillvara på restprodukter. Och om skogsindustrin får en boom kommer det självklart att påverka vår utveckling, säger Robert Bylin.

 

Text: Erika Westberg

Foto: Devocy

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund