Nybygget består av tre flyglar som rymmer totalt 90 lägenheter.

Nya omsorgsboendet – skapad med värme och omsorg

Våren 2018 invigs det nya vård- och omsorgsboendet i Själevad.
Ett modernt boende som ska förmedla tillgänglighet och trivsel.
– Man ska mötas av en atmosfär där man verkligen känner sig välkommen,
säger Anna Reynberg Sjölund, chef för kommunens särskilda boenden i Örnsköldsvik

Inför byggnationen av det nya vård- och omsorgsboendet har man tänkt till, framförallt på tillgänglighet, bekvämlighet, ljusinsläpp och att miljön ska vara så trivsam som möjligt för alla som rör sig i fastigheten. Rummen har genomtänkt färgsättning, noga övertänkt framkomlighet och stora fönster med ljusinsläpp som gör att även sängliggande kan se ut och ta del av dagsljuset. Till detta trevliga gemensamhetsutrymme som ska kännas välkomnade för personal, boende samt deras anhöriga.

– Jag tycker verkligen vi har lyckats, säger Anna Reynberg Sjölund.

 

2015 togs det första spadtaget till byggnationen som går under arbetsnamnet Nybygget. Med drygt ett halvår kvar till invigning är huset i stort sett klart utvändigt. Nybygget är placerat mellan de befintliga boendena Prästbordet och Rosenborg i Själevad. Det gamla och uttjänta Rosenborg kommer att rivas när det nya är klart. Huskroppen består av tre flyglar som rymmer totalt 90 lägenheter. Flyglarna binds samman av en central enhet.

– Personal ska alltid finnas nära de boende, säger Anna Reynberg Sjölund.

Verksamheten är mycket överblickbar. Personal kan sitta där under kvällar och nätter och samtidigt se om det är rörelse i korridoren. När byggnaden är i drift kommer det att vara det största, mest moderna och genomtänkta vård- och omsorgsboendet i kommunen.

– Vi i projektgruppen har verkligen tänkt till och varit inblandade i hela processen. Det har gjort att vi kunnat säga vad vi vill, och inte vill, ha, säger Anna Reynberg Sjölund.

Miljön har varit ett genomgående tema. Bland annat har taket utrustats med solcellspaneler för billig och miljövänlig uppvärmning. Förutom den yttre miljön har man även funderat mycket på den fysiska miljön för boende och anställda. Fastigheten har utrustats med modern teknologi. För att öppna dörrar krävs en tagg, en tagg som kan programmeras beroende på vilken behörighet man har till de olika lokalerna. På så sätt undviker man också att boende går in till varandra av misstag.

– Badrummen har vi lagt mest tid på. Vi har sett till att de är så ergonomiska som möjligt och att det finns gott om plats mellan handfat och toalett, berättar Anna Reynberg Sjölund.

 Förutom lägenheter kommer fastigheten bestå av cafeteria, bibliotek, lokal för träffpunktsverksamhet samt ett tvätteri som kommer att bedrivas av LSS-verksamhet (Lag och stöd och service till vissa funktionshindrade).

– Jag måste också berätta att det kommer att finnas ett spa. Det kommer även finnas möjlighet till både hår- och fotvård, säger Anna Reynberg Sjölund.

 

Intresset för boendet är stort men Anna Reynberg Sjölund poängterar att det krävs ett biståndsbeslut innan man kan flytta in. Väl på plats hoppas Anna att de boende, anhöriga och anställda ska mötas av en atmosfär de där känner sig välkomna. Kort innan invigningen kommer Nybygget få nytt namn.

– Vi kommer utlysa en tävling så medborgarna får vara med och tycka till, säger Anna Reynberg Sjölund.

 

 

Text: Sofia Göth
Foto: Devocy

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund