Med medborgarnas hjälp ska stadsmiljöerna bli ännu mer levande, däribland innergårdarna.

Hyr en innergård i centrum – medborgarnas

aktiviteter ska utveckla stan

Örnsköldsvik har chansen att för tredje gången bli vald till Årets stadskärna i Sverige - och snart är man också den första kommun i landet med en digital plattform för medborgardriven stadsutveckling.

Tillsammans med Eskilstuna och Linköping är Örnsköldsvik en av finalisterna i tävlingen Årets stadskärna. Två gånger tidigare, 2001 och 2008, har Örnsköldsvik fått utmärkelsen av föreningen Svenska Stadskärnor som står bakom priset.

I år är det dessutom 20 år sedan Centrum i samverkan, Cesam, startades av köpmän, fastighetsägare och kommunen för att tillsammans utveckla stadskärnan. Att bli Årets stadskärna just i år skulle givetvis vara en extra fjäder i hatten för det arbete som har gjorts.

 

Konsekvent arbete för en attraktiv stadskärna som lockar besökare, företagare och människor att bosätta sig här liksom samarbete mellan privata och offentliga aktörer är kriterier som juryn tar fasta på. Fokus för Cesam under 2017 har därför varit samverkan, att gemensamma krafter gör skillnad.

 

En idé som vuxit fram är att skapa Sveriges första digitala plattform för medborgardriven stadsutveckling. Det innebär i praktiken att göra olika platser i centrum tillgängliga för allmänheten för att få privatpersoner, organisationer och föreningar att ta initiativ

till att arrangera tillfälliga aktiviteter i stadskärnan. På så sätt utvecklas stadskärnan och blir mer levande genom att medborgarna agerar.

– Det handlar både om att lyfta fram till exempel de innergårdar vi har i stadskärnan och att skapa ett större engagemang hos medborgarna. Både offentliga och privata områden ska bli tillgängliga för olika aktiviteter, berättar Christina Friberg vid Fastighetsägarna MittNord, som driver projektet och är en av finansiärerna tillsammans med kommunens Världsklass.

I projektgruppen ingår även Cesam, kommunens trafik- och parkförvaltning och stadsarkitekt.

 

De platser som har valts ut är bland annat några privata innergårdar i centrala Örnsköldsvik och ett par offentliga platser som den bilfria delen av Läroverksgatan vid torget, mellan Storgatan och Nygatan, samt en del av Stadsträdgårdsparken.

Aktiviteter på gårdarna skulle kunna vara en privat fest, trubadur, loppis, föreningsaktivitet eller företagsevent. På de offentliga platserna kan det passa med loppis, något musikarrangemang, en utställning eller gympapass.

– Det här är unikt, det finns ingen kommun som gjort detta tidigare, framför allt att man gör privata innergårdar tillgängliga för föreningar, företag och privatpersoner att hyra. Med tillgänglighet menar vi också att förenkla processen kring användandet av de här platserna när det gäller tillstånd och så vidare, säger Christina Friberg.

Platserna kommer att publiceras på en gemensam hemsida. Planen är att lansera hemsidan i juni.

 

– Vi tror att det framför allt är sommartid som det är intressant att anordna någonting. Vi kommer att ha en lanseringsvecka då det kommer att vara arrangemang på de här platserna varje dag. Förut har det inte ens varit möjligt att kunna hyra in sig på en privat innergård eller en offentlig gata. Genom att förenkla och uppmuntra till att göra något hoppas vi att det i förlängningen ska föda mer entreprenörskap och kreativitet, säger Christina Friberg.

 

 

Text: Ann Sandén Nordström
Foto: Ann Sandén Nordström

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund