700 landsbygdsbor, politiker och tjänstemän samlades för att diskutera landsbygdsfrågor under Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik.

Örnsköldsvik värd för Landsbygdsriksdag

Den 18–20 maj samlades 700 landsbygdsbor, politiker och tjänstemän i Örnsköldsvik för

att diskutera landsbygdsfrågor när kommunen höll i värdskapet för 2018 års Landsbygdsriksdag.

Och gensvaret från deltagarna var mycket positivt.
- Vi fick väldigt god feedback. En del uttryckte till och med att detta var ”all time high” för

konferensen, säger Lena Lindström, näringslivsutvecklare på Örnsköldsviks kommun.

Landsbygdsriksdagen har kallats för en av Europas största mötesplatser för landsbygdsutveckling. Den hålls vartannat år på olika platser i landet och initiativtagare är riksorganisationen Hela Sverige ska leva, där Lena Lindström sitter med i bland annat styrgruppen. Samtliga kommuner i Västernorrland var med och finansierade eventet även om Örnsköldsvik, som värdkommun, hade huvudansvaret.

– Att vi fick arrangera Landsbygdsriksdagen, det betyder att vi har gjort skillnad för landsbygdens utveckling. Det här var min fjärde konferens och jag tycker att det var en härlig approach på hela tillställningen. Det fanns mycket mer framtidstro den här gången, säger Lena Lindström.

 

Syftet med arrangemanget är att landsbygdsfrågorna inte ska glömmas bort utan hela tiden finnas högt upp på den politiska agendan och i Örnsköldsvik var förutsättningarna goda att lyfta frågorna eftersom hela sju av de åtta partiledarna för riksdagspartierna var på plats. Den enda som inte kunde närvara var Kristdemokraternas Ebba Busch Thor, utan hon ersattes av Magnus Oscarsson.

- 2018 är ett spännande år eftersom det är valår. Det är inte vid många tillfällen partiledarna träffas så här nästan allihop under ett valår, säger Lena Lindström, vilket givetvis bidrog till att den massmediala uppmärksamheten kring årets Landsbygdsriksdag blev särskilt stor.

Under de tre dagarna hölls seminarier och paneldebatter och i samband med den stora partiledardialogen under lördagen diskuterades så vitt skilda frågor som Botniabanan, sjukhusfrågan i Västernorrland, strandskydd, köttproduktion samt extremism på landsbygden.

 

Temat för årets Landsbygdsriksdag var För ett land i balans och sista dagen antogs ett uttalande genom omröstning med rubriken ”En politik för att hela Sverige ska leva”, där deltagarna slog fast vilka områden de anser är viktigast för att landsbygden ska utvecklas: Ökat bostadsbyggande & bättre möjligheter till resor och transporter, Digitalisera hela Sverige, Skapa bättre service & trygghet samt Ge mer lokalt inflytande.

 

Tyngdpunkten under Landsbygdsriksdagen var dock inspirationsresorna, då deltagarna fick göra studiebesök på olika platser runtom i länet, en chans för kommunerna att visa upp sina goda exempel.

- Det är precis vad det låter, inspiration för utveckling. Besökarna möter människor och verksamheter på olika platser, både entreprenörer och byautvecklingsgrupper och även representanter för den relativt nya samverkansplattformen Bygden i samverkan, Bygdsam. Och här hade vi tur då det fina vädret bidrog till en extra härlig inramning.

 

Under de tre dagarna hölls seminarier och paneldebatter och i samband med den stora

partiledardialogen under lördagen diskuterades så vitt skilda frågor som Botniabanan, sjukhusfrågan i Västernorrland, strandskydd, köttproduktion samt extremism på landsbygden.

 

Temat för årets Landsbygdsriksdag var För ett land i balans och sista dagen antogs ett uttalande genom omröstning med rubriken ”En politik för att hela Sverige ska leva”, där deltagarna slog fast vilka områden de anser är viktigast för att landsbygden ska utvecklas: Ökat bostadsbyggande & bättre möjligheter till resor och transporter, Digitalisera hela Sverige, Skapa bättre service & trygghet samt Ge mer lokalt inflytande.

 

Tyngdpunkten under Landsbygdsriksdagen var dock inspirationsresorna, då deltagarna fick göra studiebesök på olika platser runtom i länet, en chans för kommunerna att visa upp sina goda exempel.

- Det är precis vad det låter, inspiration för utveckling. Besökarna möter människor och verksamheter på olika platser, både entreprenörer och byautvecklingsgrupper och även representanter för den relativt nya samverkansplattformen Bygden i samverkan, Bygdsam. Och här hade vi tur då det fina vädret bidrog till en extra härlig inramning.

 

Text: Ann Sandén Nordström

Foto: Lars Söderlind

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund