Bioekonomiriksdagen i Örnsköldsvik 2017, var en viktig milstolpe, där regionens cleantech-företag uppmärksammades.

Samverkan för hållbar tillväxt och utveckling

Genom att samarbeta med Västerbotten och Vasa i Finland har Örnsköldsvik tillsammans med norra Sveriges cleantech-företag tagit stora kliv både inom Sverige och på den internationella marknaden. På sikt ska samarbetet också bidra till fler arbetstillfällen, fler och växande företag, nya produkter och tjänster.

North Sweden Cleantech är en innovations- och exportplattform för grön teknik och hållbara lösningar, lokaliserade i Örnsköldsvik, Umeå och Skellefteå, där kommunerna samarbetar med bland andra energibolag, universitet och företag inom cleantech-området. Genom att på olika sätt stötta företag och projekt inom området vill man positionera regionen som ledande inom energi- och miljöteknik.

– Vi försöker uppmuntra företagen till fler hållbara innovationer. Hittills har vi gett stöd till ett 50-tal företag och en handfull nya företag har också startat upp, berättar Susanne Lindström, projektledare North Sweden Cleantech.

– I Örnsköldsvik är företag som Processum, MoRe Research och ThordAB jätteviktiga för att möjliggöra nya hållbara lösningar, likaså initiativet Flaggskepp bioraffinaderi, där man undersöker möjligheten att bygga ett jättelikt bioraffinaderi på Domsjö utvecklingsområde.

Vasa i Finland är också en samarbetspartner. Genom att utgå från en regional plattform får företagen chans att bygga bra affärsnätverk mellan länderna.

– Vi arbetar med företagsmäkling där företag i Vasa får veta mer om våra företag och möjligheterna som finns i Sverige, berättar Susanne. Och våra företag får veta om vilka möjligheter som finns i Vasa. Förhoppningen är att skapa flera samarbeten och affärer mellan länderna. Vi marknadsför oss även mot flera andra internationella marknader som Hong Kong, Kina, Kanada och den amerikanska marknaden för att skapa intresse och affärsmöjligheter för vår region.

Det handlar om att få uppmärksamhet kring regionens cleantech-företag och allt de kan bidra med. I mars 2017 hölls den första bioekonomiriksdagen någonsin, i Örnsköldsvik, vilket var en viktig milstolpe. Arrangemanget var ett samarbete med bland andra näringsdepartementet, Skogsindustrierna, Örnsköldsviks kommun och flertalet företag. Inbjudna var ledande politiker och företag inom området.

 

– Det var mycket lyckat och nu har bioekonomiriksdagen permanentats. Genom att arrangera den här typen av event får Örnsköldsvik en större, nationell synlighet. Vi vill lyfta fram regionens bioekonomikompetens på den nationella och internationella arenan.

Ytterligare ett sätt att göra det på är genom Smart City Sweden, en nationell satsning som har en lokal centralt belägen Hammarby sjöstad i Stockholm. Lokalen har blivit ett skyltfönster och en mötesplats för Sveriges företag inom grön teknik. Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) deltog vid invigningen och sedan dess har besökarna avlöst varandra.

 

– Det handlar om att positionera norra Sverige och satsningen bidrar till att skapa exportaffärer för våra företag. Då vi geografiskt ligger långt ifrån Stockholm bidrar samarbetet till att vi blir mer synliga. Genom Smart City Sweden’s show room får vi en möjlighet att visa våra starka företag. Örnsköldsvik har bland annat gjort en fin utställning om bioekonomi, där man visar att allt man kan göra av olja kan man göra av skog, avslutar Susanne.

 

Text: Ann Sandén Nordström

Foto: JForsberg

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund