Marlén Nilsson, analyserar förmågor och behov på film tillsammans med sina kollegor vid Örnsköldsviks kommun.

Tryggare vårdtagare genom rätt kommunikation

Inom äldreomsorgen i Örnsköldsviks kommun arbetar man medvetet för att utveckla samspelet och kommunikationen mellan personal och vårdtagare. Genom att filma vardagliga situationer kan samspelet analyseras på detaljnivå för att lyfta fram det positiva. Resultatet är tryggare och gladare vårdtagare.

Metoden kallas Marte Meo, som betyder ”av egen kraft”. Den går ut på att göra en person delaktig och stimulera deras egna förmågor. Genom att vara lyhörd och kommunicera ”rätt” plockar man fram det positiva i varje persons förmågor, vilket visat sig vara särskilt framgångsrikt.

Örnsköldsviks kommun har varit något av en pionjär inom Marte Meo, framför allt inom äldrevården, och man var först i landet med att utbilda demenssjuksköterskor till certifierade Marte Meo-vägledare.

Med hjälp av korta videoinspelningar från vardagliga situationer blir förmågor och behov tydliga.

 

– Vi spelar in en kort och helt vanlig situation mellan personal och vårdtagare. Det kan vara att de till exempel dricker kaffe, spelar spel, eller tar en promenad, berättar Marlén Nilsson, metodutvecklare och utbildare inom Marte Meo vid Örnsköldsviks kommun.

 

– När vi analyserar filmerna fokuserar vi på särskilda kommunikationsprinciper. Några exempel är positiv atmosfär med ett vänligt ansikte, ett gott tonfall och ögonkontakt. Var är personens fokus, vad tittar personen på, vad visar personen med kroppsspråket? Att anpassa tempot så att det passar personens, vänta och läsa av reaktionen är också viktigt.

 

Därefter vidtar processen med att göra mer av det som fungerar bra, för att samspelet och kommunikationen ska bli det bästa möjliga utifrån personernas behov.

– Det kan till exempel vara, hur kan jag möjliggöra att Lisa inte ska behöva vara rädd när hon går på toaletten? Hur kan jag möjliggöra för Lisa, och hjälpa henne att klara av att sätta sig? Frågeställningarna är många och varierande, förklarar Marlén. Vi tittar hela tiden utifrån personen och anpassar oss efter personens behov.

 

Genom att kommunicera och samspela på de demenssjukas villkor har man uppnått flera positiva effekter.

– De blir lugnare, tryggare och gladare. De känner sig sedda och förstådda. Sjuksköterskor har märkt av och reflekterat över att behovet av lugnande mediciner som tas när behov uppstår minskar, berättar Marlén Nilsson. Med Marte Meo fokuserar vi även på att göra de boende medvetna om varandra. Ofta kommunicerar personalen med vårdtagarna var och en för sig, men vi arbetar för att vårdtagarna ska bli mer delaktiga och mer uppmärksamma även på varandra. Vi jobbar mycket för delaktighet och glädje.

 

Idag finns det 73 Marte Meo-utbildade i kommunen och ytterligare 42 stycken utbildar sig just nu. För att upprätthålla och kvalitetssäkra kompetensen i arbetslaget genomförs också gruppcertifieringar. Kravet för att kunna certifieras, är att minst 70 procent av arbetslaget har genomfört basprogrammet. Detta är relativt nytt och den andra gruppcertifieringen genomfördes i slutet av mars.

 

Tidigare har framför allt äldrevården varit i fokus men kommunen utbildar även personal att använda Marte Meo inom områdena barn, unga och familj, samt socialt stöd.

Under de tre år utbildningen pågår får personalen inte bara nya rutiner för stunden utan ett helt nytt förhållningssätt i samspelet med personer de arbetar med och med varandra.

– På så sätt är Marte Meo ett bestående förhållningssätt och inte en bara en kurs som du sedan kanske glömmer, avslutar Marlén.

 

Text: Ann Sandén Nordström
Foto: Ann Sandén Nordström

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund