På Domsjö Industriområde finns redan idag infrastruktur och kompetens inom bioraffinaderi.

Unika förutsättningar för bioraffinaderi

I Örnsköldsvik finns en kombination av kompetens och infrastruktur som skulle vara gynnsam för genomförandet av planerna på ett jättelikt bioraffinaderi på Domsjö industriområde. Förstudien, som blev klar 2017, visar att det finns goda förutsättningar för lönsamhet. Två knäckfrågor återstår – tillgången på råvara och finansiering.

Flaggskepp Bioraffinaderi, som projektet kallas, är ett projekt i gigantiskt format. Om det blir verklighet är det den största satsningen som gjorts i svensk industrihistoria. Raffinaderiet skulle innebära omkring 5000 arbetstillfällen i regionen och beräknas kosta 15–20 miljarder kronor. En investering som är nödvändig om man frågar Lars Winter, som är vd på Domsjö Fabriker och drivande i projektet.

 

– Det här ligger helt rätt i tiden, säger Lars. Vi måste börja jobba mot ett hållbart samhälle. Vi vet att vi konsumerar för mycket och det måste vi göra något åt. Skogen kan ge oss mat, hus och kläder. Det går att få ut mer av den och det är en förnybar källa av råvara.

 

Redan idag sker tillverkning av produkter från skogsråvara på industriområdet i Domsjö, exempelvis cellulosa (används bland annat för viskosframställning), lignosulfonat (för bland annat byggnadsindustrin), etanol med mera. Dessutom pågår forskning för att skapa ytterligare produkter, med förhoppning om att så småningom kommersialisera och producera dem i större skala.

Bland annat foderprotein, biobaserad plast och kristallin nanocellulosa, som bland annat kan användas i speciellt lätta och starka byggmaterial med vibrations- och värmeisolerande egenskaper. Ett bioraffinaderi innebär att flera produkter som idag tillverkas av fossila material skulle kunna tillverkas av skog istället.

Två frågor måste lösas om bioraffinaderiet ska bli verklighet. Den ena är finansieringen.

Enligt Lars är lösningen på den frågan att skapa ett konsortium av investeringsvilliga företag.

 

– En bioekonomi bygger på nära samarbeten och med parter som finns i hela kedjan, säger han, inte bara leverantörer av råvaror, utan också de företag som för ut produkterna på marknaden.

Den andra stora frågan är om tillgången på råvara är tillräcklig för produktion i den här storleken. Enligt Lars är det en fråga om prioritering.

 

– Alla vill ha bioekonomi, men frågan är om vi är beredda att ta de nödvändiga besluten för det, säger Lars. Vi måste hitta en balans där vi kan nyttja råvaran som finns men på ett ansvarsfullt sätt så det görs med miljöhänsyn.

Nästa steg är att ta fram en projektorganisation för att lösa de två knäckfrågorna. Om den projekteringen ger ett lika positivt resultat som förstudien kan beslut om genomförande fattas tidigast 2021 och ett färdigt fullskaligt bioraffinaderi starta tidigast 2023.

 

– För Örnsköldsviks kommun skulle bioraffinaderiet, förutom arbetstillfällen, innebära att vi tar ett stort steg framåt på den internationella arenan som en föregångare när det gäller omställningen till bioekonomi.


Faktaruta Flaggskepp Bioraffinaderi

  • Kostnad: Mellan 15 och 20 miljarder SEK.
  • Årlig produktion: Cirka 1,7 ton, varav 1 ton cellulosa
  • Möjliga produkter: Cellulosa, protein för fiskfoder, metanol/etanol, biogas med mera
  • Arbetstillfällen: 5000 nya jobb.

 

 

Text: Jessica Andersson

Foto: Domsjö Fabriker

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund