Tuovi Silvola, förskolechef för den nya förskolan Ängsmarken.

Ängsmarken – barnens nya arena

Nästa höst invigs kommunens senaste, största och mest moderna förskola, Ängsmarken.

- Visionen är en möjligheternas förskola, en förskola att längta till, säger Tuovi Silvola, förskolechef.

För två år sedan togs det första spadtaget till den nya förskolan i Gullänget. Nu är byggnaden på plats och lokalerna görs redo för invigning augusti 2019. En unik byggnad med hög tillgänglighetsfaktor, kreativa mötesplatser, doft- och smakateljé, väl utarbetad lustfylld utemiljö och inte minst en spännande yttre arkitektur. Fasaden med ett spännande vågmönster för tankarna till Höga Kusten, med vatten, dalar och berg.

– Det är en vacker och kreativ miljö som ska vara lustfylld för barnens lek och lärande. Vi uppmuntrar ett lärande i olika uttrycksformer, eller som vi säger barnen ska ges möjlighet till 100 språk. En del har förmåga att prata, andra gör sig förstådda på andra språk. Det är en fantastisk värdegrund och ett vackert förhållningssätt.


Skolan har en mycket väl utarbetad verksamhetsidé utifrån barnen i fokus. Planen har utarbetats av en engagerad arbetsgrupp bestående av sju personer med Tuovi i spetsen. Under de två åren som gått har gruppen varit delaktig i allt från verksamhetsidé till lokalens utformning

- Ängsmarken är en inkluderande förskola, där nyfikenhet och kreativiteten uppmuntras. En mötesplats där barn oavsett bakgrund bekräftas. Pedagogernas roller är att vara medforskare, det vill säga de ska uppmuntra barnen att påverka sitt eget lärande, ställa frågor i stället för att ge svar och se det kompetenta barnet.

Lokalen kommer att rymma totalt åtta hemvisten (pedagogerna kommer att hjälpas åt bland annat med de gemensamma utrymmena, just därför är avdelning inte en korrekt benämning) för 120 barn i åldrarna ett till fem år. 24 pedagoger kommer att anställas.

 

Rekryteringsprocessen har sett annorlunda ut än vid tidigare rekryteringar inom kommunens förskolor. Konceptet användes vid rekrytering till omsorgsboendet i Själevad. Ängsmarken är den första förskolan som anammar just detta tillvägagångsätt.

– Vi har träffat de som sökt vid ett antal rekryteringsseminarier med bland annat intervjuer, kommunikations- och samarbetsövningar. Samsynen är viktig och framförallt förståelsen för barnen.

De två åren som passerat har inneburit mycket jobb för Tuovi och teamet. Nu ser hon invigningen i horisonten.

 

–”Här är jag välkommen”. Den känslan och värmen hoppas jag förskolan kommer att förmedla till barnen, familjerna och pedagogerna när de kommer till förskolan Ängsmarken, säger Tuovi och tillägger, jag tror verkligen på detta koncept. Barnens arenor som följer läroplanen och som ger barnen kraft.

 

Text: Sofia Göth
Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund