Distansutbildningarna kommer att öka och då gäller det för Örnsköldsviks kommun att vässa erbjudandet till studenterna, något Martina Hallberg, utvecklingsstrateg, och Lena Finne Jansson, enhetschef för folkhälso- och kompetensenheten på Örnsköldsviks kommun arbetar med.

Attraktiv studiemiljö ska locka

fler att studera i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik har visserligen inget universitet men hela världen ligger öppen för den som vill studera – på distans. Just nu pågår arbetet med att utveckla kommunens Lärcentrum och göra miljön ännu mer

attraktiv för studenterna.

Att kunna leva och bo i Örnsköldsvik med goda möjligheter till studier och livslångt lärande, är ett av målen för tillväxtavdelningen på Örnsköldsviks kommun. Utveckling av utbildningsvägar på orten är också ett av svaren på hur vi ska klara utmaningen med framtida arbetskraft och kompetensförsörjning som efterfrågas av företagen.

– Vårt uppdrag är att öka möjligheterna för dem som bor här i Örnsköldsvik eller dem som funderar på att flytta hit. Det ska finnas en valfrihet och många vägar vidare till kompetensutveckling. Det är ett stort plus att vi har nära tillgång till Umeå universitet och Mittuniversitetet i Sundsvall, men vill du ha Örnsköldsvik som bas kan du även välja mellan en mängd distansutbildningar. Örnsköldsvik är en attraktiv plats dit många kan tänka sig att flytta, säger Lena Finne Jansson, enhetschef för folkhälso- och kompetensenheten på Örnsköldsviks kommun.

I Trekanten, centralt beläget vid Arkenbiblioteket, finns Lärcentrum där studenter kan boka arbetsplatser och grupprum samtidigt som man har tillgång till studentbibliotek och tentamenservice. Emellanåt är det fullbokat, vilket är positivt, och man ser gärna att ännu fler studenter hittar hit.

–Vi både tror och ser att distansutbildningarna kommer att öka och då gäller det att vi vässar erbjudandet till

studenterna som väljer den studieformen. Det handlar om att Lärcentrum ska vara en välkomnande mötesplats med teknik och

studieplatser som fungerar. Läser man på distans är ofta gemenskapen med andra studenter viktig. Ett socialt sammanhang gör ofta att distansstudenterna lyckas bättre med studierna och inte minst får de ett nätverk och gör studietiden roligare, säger Martina Hallberg, utvecklingsstrateg vid Örnsköldsviks kommun.

 

Just nu arbetar hon och Lena med att sätta ihop en pilotgrupp med studenter som läser olika utbildningar med IT som den gemensamma nämnaren. Tillsammans med dem ska man ta fram aktiviteter både i och utanför Lärcentrums lokaler, till exempel lunchföreläsningar, gemensamma studiebesök hos IT-företag eller annat som kan bidra till att stärka känslan av god studentmiljö.

–Det är jättebra att vi har Umeå universitet och Mittuniversitetet på pendlingsavstånd men i framtiden kommer närheten till en universitetsort inte spela lika stor roll för möjligheterna att plugga vidare. Om studieintresset finns vill vi se till att Örnsköldsvik erbjuder de bästa förutsättningarna att ta steget mot utbildning. Jag ser framför mig att studenter i Örnsköldsvik kommer ta del all världens distansutbildningar. Du kanske vill läsa kurser från Harvard, säger Martina.

I höst har omkring 350 Örnsköldsviksbor antagits till en kurs eller program vid något universitet eller högskola. Lena ser även positivt på fler platsbundna utbildningar i Örnsköldsvik – i dag finns flera folkhögskoleutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar på orten exempelvis Bygglovshandläggare, Systemutvecklare .NET, Hydraultekniker, Medicinsk fotterapeut, Dreamhill Music Academys Hit Music Production och Musikmakarna. Umeå universitets sjuksköterskeprogram ges också i Örnsköldsvik i form av en distansutbildning med träffar och perioder av verksamhetsförlagd utbildning. Nyligen öppnade ansökan till en ny yrkeshögskoleutbildning, Affärsutvecklare besöksnäring, som startar i januari 2019.

– Vi kan inte bestämma vilka utbildningar som placeras i Örnsköldsvik, men vi har påtalat att det finns ett stort intresse. Vi har en dialog med universiteten. Oavsett vilken studieform som växer är det viktigt att vi är tydliga med att Örnsköldsvik är en stad för lärande och om det i framtiden betyder studier på distans så ska vi ligga i framkant inom det området, avslutar Lena.

 

Text: Ann Sandén Nordström

Foto: Ann Sandén Nordström

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund