Örnsköldsviks kommunalråd Anna-Britta Åkerlind (C) och Per Nylén (S) vid N6-initiativets första möte 2019 i Skellefteå.

Norra Sverige ur rätt perspektiv

Bilden av norra Sverige är alltför ensidig och onyanserad. N6-initiativet är ett försök att göra någonting åt det. De politiska ledningarna i sex av de större kommunerna i norra Sverige samarbetar för att tillsammans ge en mer korrekt bild av regionen med förhoppning att öka attraktionskraften ytterligare.

2016 bestämde sig politiker från Örnsköldsvik för att kontakta andra större kommuner i norra Sverige för att tillsammans nyansera bilden av regionen. Samtliga kommunledningar tackade ja. Tillsammans bildade de det så kallade N6-initiativet, en nätverksorganisation som vill stärka och synliggöra det moderna och kreativa norra Sverige.

– I norra Sverige finns näringsliv, forskning, utveckling, innovation och experter. Men det beskrivs fortfarande som glesbygd och gärna med fördomsfulla bilder, vilket vi själva också till viss del bidrar till. Vår tanke är att om vi blir mer medvetna kan vi komma ifrån den bilden och istället visa att vi är en expansiv region, berättar Anna-Britta Åkerlind (C), kommunalråd i Örnsköldsvik. 


N6-initiativets första formella möte hölls i Örnsköldsvik 2016. Sedan dess träffas kommunernas politiska ledningar några gånger varje år för att prata om vad som är viktigt för norra Sverige och för att ta fram kunskap som sedan kan användas för att slå hål på fördomarna. Ett första steg var att samla fakta och statistik. Det gjordes bland annat med hjälp av en attitydundersökning kring bilden av Norrland både hos de som bor i regionen och de som inte gör det. 

Resultatet redovisades vid ett välbesökt seminarium under politikerveckan i Almedalen och under Business Arena som anordnades i Umeå.

– Det är en styrka att vi syns tillsammans, Det visar att vi delar synen på norra Sverige som en expansiv region. Vi vill lyfta vad norra Sverige faktiskt bidrar med till Sverige i stort och tror att det påverkar exempelvis i diskussioner om var statliga myndigheter ska placeras och var investeringar ska göras. Det är totalen som är viktig, inte varje kommun för sig eller vilka kommuner som är med i initiativet. Alla värnar om att bilden av hela norra Sverige ska förändras, säger Per Nylén (S), kommunalråd i Örnsköldsvik.

 

Ett lyckat resultat av samarbetet är den filmserie som publicerats på Aftonbladets hemsida och som fått stor spridning. Filmserien heter Framtidslandet och består av kortare filmer som presenterar innovationer och intressanta projekt från norra delarna av Sverige. Varje kommun har gett förslag på exempel från sitt område.


Från Örnsköldsvik har Musikmakarna och forskningen kring trä som råvara i fiskfoder presenterats.

– Det känns som att det finns ett starkt engagemang från samtliga kommuner som deltar, att det är ett prioriterat område. Ett tecken på det är att från alla kommuner är både kommunalråd och oppositionsråd med på alla möten, vilket ger stabilitet, tyngd och kontinuitet till initiativet, säger Anna-Britta.

 

Nyligen togs beslut om att fortsätta arbetet med N6-initiativet i fyra år till. Idag är det inte bara de politiska ledningarna som träffas regelbundet utan även tjänstemän och sedan förra året även näringslivscheferna.

– Nästa steg är att skapa möjlighet för alla som vill att vara med i det här arbetet. Därför produceras filmer, bilder och faktamaterial som företag och privatpersoner kan använda sig av för att hjälpa till och sprida den bild av norra Sverige som vi tycker är mer sann än den tidigare. Vi behöver en mer nyanserad bild av norra Sverige, , säger Per. 

 

Text: Jessica Andersson
Foto: Johan Eklund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund