Heléne Karlsson och Linda Nordlander har stora förväntningar på den nya familjecentralen.

Ny mötesplats med stödfunktioner för barnfamiljer

En ny familjecentral öppnar inom kort i Örnsköldsvik. Målet med den är att främja god hälsa hos barn och familjer.

– Satsningen är ett tydligt tecken på att barnen får ta allt mer plats i Örnsköldsvik. Nu visar vi i handling att de är värdefulla, säger Linda Nordlander, kvalitetsledare på bildningsförvaltningen.

Den nya familjecentralen på Fröjastigen är en mötesplats med socialt stöd, mödravård, barnavård och barnomsorg.
– Vi vill skapa en tillgänglig mötesplats för alla som vill prata föräldraskap, säger Heléne Karlsson, tf förskolechef Fröja.


– Vi har sett en efterfrågan på en föräldrastödskedja. Nu ska vi försöka möta det behovet. Det gör vi genom samverkan, säger Linda Nordlander, kvalitetsledare på bildningsförvaltningen.


Familjecentralen bygger på ett samarbete mellan Örnsköldsviks kommun och Region Västernorrland, som tillsammans har skapat en arbetsgrupp för att planera och diskutera hur verksamheten ska se ut.

– I arbetsgruppen för familjecentralen jobbar vi mycket med samsyn. Vi behöver en gemensam bild över hur det ska gå till. Vi har goda exempel från Kramfors, Härnösand och Sundsvall, säger Linda. Men hur ska vi jobba här?

 

Verksamheten börjar så smått dra igång under december. Först in i de nya lokalerna är nattomsorgen Kullerbyttan, därefter öppen förskola och övriga verksamheter.

– Vi kommer att ha aktiviteter knutna till barn, men även till föräldrar, säger Linda. Vi har inte kommit så långt i processen men det kan vara sångstunder för barn och trafiksäkerhet och annan upplysning till föräldrar.

 


 

 

 Linda och Heléne ser mycket fram emot att lokalerna kommer att fyllas av verksamheter, erfarenhetsutbyte och olika stödfunktioner.

– Vi hoppas alla kommer att känna sig välkomna, knyta nya kontakter och bli en del av en gemenskap, säger Linda.

 

– Vi som jobbar med familjecentralen är väldigt entusiastiska. Vi vill verkligen att det ska bli så bra som möjligt, säger Heléne.

 

 

Text: Sofia Göth

Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund