Sam Coleman, marknadschef på Clavister, ett företag som gärna använder platsen Örnsköldsvik i sin marknadsföring.

Örnsköldsvik en del av Clavisters marknadsföring

När det gäller att marknadsföra Örnsköldsvik som plats är alla som bor här ansiktet utåt – arbetsgivare, företagare,kommun, föreningar, och privatpersoner m.fl. Även de som besöker oss är potentiella marknadsförare. Ett företag som arbetar mycket medvetet med att marknadsföra sin position i Örnsköldsvik är IT-företaget Clavister.

Clavister är ett globalt företag. Med tre kontor i Sverige, Tyskland och Asien, samt distribution i hela världen. Huvudkontoret och grunden finns dock i Örnsköldsvik. Det är något de använder sig av både i marknadsföringen av företaget och dess produkter och i rekrytering.

– Vi använder oss av platsen på lite olika sätt beroende på om vi säljer produkten, eller om vi ska rekrytera personal. För att sälja produkten är det stor fördel att den är svensk på grund av regelverket när det gäller integritet vi har här. Det innebär stora fördelar för oss som utvecklar digitala säkerhetslösningar, berättar Sam Coleman, marknadschef på Clavister.

 

Alla varumärken byggs inifrån och ut. Ju fler som samlas runt en gemensam bild desto kraftfullare, trovärdigare och tydligare blir Örnsköldsviks attraktivitet. Örnsköldsviks kommun har utifrån varumärkesplattformen skapat en infrastruktur av målgruppsanpassade webbsidor och en digital verktygslåda med informations- och marknadsföringsmaterial som lyfter platsen Örnsköldsvik. Kanaler och verktyg arbetsgivare, företag och föreningar kan använda sig av i sin marknadsföring när de de vill lyfta fram platsen.

Skaparkraft, ett gott och aktivt liv och storslagen natur är tre viktiga delar som varumärkesplattformen bygger på.

Sam berättar att naturen är något Clavister gärna visar upp när de marknadsför sig.

– Att använda sig av svenskheten är en nivå i marknadsföringen. Nästa nivå, som vi ser det, handlar om att prata om bilden av Höga Kusten och Örnsköldsvik. Vi använder oss gärna av den vackra naturen i filmer och när de är här på besök. Reaktionerna vi får är ofta att det verkligen är något extra. Många uppskattar det storslagna och det som för många är lite exotiskt, säger Sam.

 

Clavister firade nyligen 20-årsjubileum. De levererar säkerhetslösningar för internettjänster, både för fysiska och virtuella miljöer till företag och organisationer runt om i hela världen. De är idag 200 anställda men har siktet inställt på att fördubbla den siffran de närmaste åren. Personalen rekryteras också från världsmarknad.

– Vi har just nu 30 olika nationaliteter som arbetar hos oss. Vi använder platsen även när vi platsannonserar för att locka personal till oss. Jag tror att de som vill komma hit och jobba, och framför allt de som sedan också stannar, måste vara lite äventyrliga av sig. Vi har sett att de som stannar ofta har familj och gillar friluftsliv, berättar Sam.

Konkurrensen om personal, invånare, besökare, företag och evenemang är stor och global. Att attrahera fler är en förutsättning för att skapa en välmående plats med god service, vård, skola och omsorg. Genom tillväxt skapas intäkter som gynnar alla som bor och verkar i Örnsköldsvik.

Förhoppningen är att varumärkesplattformen för Örnsköldsvik fungerar som en ledstjärna för företag, kommun, organisationer, föreningar och privatpersoner för att utveckla och förmedla bilden av Örnsköldsvik.

 

Text: Jessica Andersson

Foto: Jessica Andersson

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund