Peter Blomqvist, Clas Engström och Magnus Hallberg. Tre vd:ar som lett Processum fram till det internationella bioraffinaderikluster det är idag.

Processum – en framgångsrik femtonåring

RISE Processum är ett ledande bioraffinaderikluster med forskningsprojekt på EU-nivå, omfattande uppdragsverksamhet, avancerade pilotanläggningar och medarbetare från världens alla hörn. Här berättar de tre vd:ar som lett bolaget under de första femton åren om resan fram till denna position.

Det var uppdelningen av MoDos centrala och relativt fria forskningsverksamhet som var startskottet. För att bevara kompetensen bildade entusiaster från tolv olika företag i Domsjö industriområde, efter en förstudie år 2002, en intresseförening och bolaget Processum Technology Park.

 

Föreningens representanter sökte år 2003 upp it-chefen Peter Blomqvist för ett möte på Arlanda om jobbet som Processums första vd. Peter sökte tjänsten – och fick den.

– Det hela gick väldigt snabbt. Jag och min sambo ville bo i Norrland och jag gillade den dröm och den vilja till något nytt som presenterades för mig. Jag är fortfarande imponerad av kommunen, länet, universiteten och Kempestiftelsen. Utan den enorma vilja och uppslutning som fanns och fortfarande finns i regionen hade det inte blivit något av detta.

 

Peters efterträdare Clas Engström kommenterar:

– Din förmåga att tänka fritt och kreativt har präglat verksamheten från dag ett. Vi har aldrig funnit oss i inrutade strukturer, utan ”tänk själv!” var ett mantra de första tio åren, säger Clas.

 

Denna tankeverksamhet resulterade i det visionära valet att kalla sig Biorefinery Initiative utifrån de verkliga styrkor och den historik som fanns inom området.

– Den första visionen om Örnsköldsvik som processindustrins huvudstad i Sverige kändes avlägsen och felaktig med tanke på hur starka vissa andra starka regioner var. En viktig omställning var då vi insåg att vi hade vår unika styrka inom bioteknik och skogskemi. Och att det viktiga inte var att leva upp till vissa nyckeltal, utan att förstå företagen och deras behov på djupet. Det blev en tidig profilering som vi hållit fast vid sedan dess, berättar Peter.

 

En annan framgångsfaktor är den öppenhet som genomsyrat kulturen i alla år. Öppenhet över branschtillhörigheter som bioteknik, kemi och textilindustri. Men även en geografisk öppenhet, där Processum alltsedan starten välkomnat medlemmar utanför Örnsköldsviks kommun.

– Det är en av nycklarna till att vi gått från att vara ett lokalt initiativ till att bli ett regionalt, nationellt och nu i högsta grad europeiskt kluster, säger bolagets nuvarande vd Magnus Hallberg.

 

Just tanken att våga bjuda på idéer, utbyta erfarenheter och inte låta rädslan att bli lurad ta överhanden är något som återkommer under samtalet.

– Ibland har det känts som att vi gett bort väldigt mycket, utan att få något tillbaka, säger Clas. Men nu när man tittar på det i ett längre perspektiv är det så tydligt att Processum tjänat på den hållningen. Det finns ett stort förtroendekapital och en välvilja som öppnat oanade möjligheter. Alla vet att Processum vill bioraffinaderi på riktigt och att det inte finns någon dold agenda.

En helt avgörande milstolpe i Processums historia är vinsten i Vinnovas VINNVÄXT-tävling år 2008 med initiativet Framtidens Bioraffinaderi.

– Allt vi gör i dag härstammar från aktiviteter som påbörjades inom ramen för Framtidens Bioraffinaderi och idéer som kom fram i det FoU-råd som bildades bland medlemmarna i initiativet. Nu har vi byggt på ett lager till utanpå detta, men inget hade varit möjligt utan basen, säger Magnus.

 

Utan finansieringen (som förlängdes 2016) hade Processum heller inte varit intressanta att köpa för SP år 2013, menar de tre cheferna. Och utan SP – och numera RISE – i ryggen som forskningsinstitut hade projekt på EU-nivå varit utom räckhåll. Dessa projekt med sina resurser och RISE med ”sina långa armar ut i världen” har i sin tur snabbat på både innovationsprocesser och tillväxt.

 

Det är tydligt vilken glädje det ger de tidigare cheferna Peter Blomqvist och Clas Engström att återse både människor och forskningsmiljöer på Processum. Det som tidigare var idéer har blivit piloter, tester och uppdragsverksamhet. Det som var tre medarbetare i starten är nu 36. Det som var en omsättning på 7 miljoner är nu 50. Och det som var en dröm är i allra högsta grad verklighet.

 

 

 

Text: Malin Wiklund

Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund