Per Eriksson, vid CoreIT, ser många fördelar med att anlita konsulter med diagnosen Asperger.

Anställer med hjärta och hjärna.

Ser möjligheter som andra inte ser

För IT-företaget CoreIT är personer med Asperger en tillgång. Det är en diagnos

som kan vara en fördel och tillgång i arbetslivet.

- Vi ser en rad fördelar, förutom det positiva att kunna erbjuda ett jobb, så är nöjda

slutkunder en av dem, säger Per Eriksson, marknadschef CoreIT.

Sedan några år tillbaka anlitar CoreIT konsulter med diagnosen Asperger. Det har visat sig vara mycket framgångsrikt.

– Samtidigt som vårt arbete kvalitetssäkras av testkonsulter bidrar vi också till ett bättre samhälle, säger Per Eriksson.

 

För några år sedan utvecklade det Örnsköldsviksbaserade företaget tjänsten eSumIT. Ett webbaserat program som är till stor hjälp vid on-/off-boarding, det vill säga när någon börjar eller förändrar sin anställning. I programmet läggs den anställdes behörigheter in och beställningar av lösenord, kort och arbetsredskap kan göras per automatik.

 

I takt med att efterfrågan på eSumIT ökat har också nya funktioner utvecklats. Innan de lanseras ska de noggrant testats för att eventuella felaktigheter ska upptäckas. Ett tidskrävande jobb som kräver både tålamod och kompetens.

Tidigare utfördes samtliga tester av de anställda utvecklarna, numera anlitas konsultföretaget Unicus som endast rekryterar personer med Aspergers syndrom, en neuropsykiatrisk diagnos.

– Våra anställda har de förstärkta egenskaper som Asperger kan ge. Deras analytiska, strukturerade förmåga och deras noggrannhet är vår stora konkurrensfördel och samtidigt har vi lärt oss att hantera de utmaningar som diagnosen också har, säger Anders Barnå, Unicus.

 

Unicus kommer in i en testfas när produkten i stort sett är klar att lanseras.

– Genom att lägga ut jobben på konsultbasis har felaktigheter upptäckts tidigt, det har i sin tur bidragit till att kostnader kapats, säger Per Eriksson.

 

CoreIT har upptäckt fler fördelar än så, systemutvecklarna kan numera lägga mer fokus på utveckling än tid på tester.

- Det är en win win-situation. Alla är nöjda, säger Per Eriksson.

En stor del av personerna som Unicus rekryterar har upplevt utanförskap och många har år av arbetslöshet med sig i bagaget.

– Här får våra anställda vara som de är och får en tillsvidareanställning efter provanställning. Vi ger dem stort stöd och för att de ska få de absolut bästa förutsättningarna förbereder vi både dem och kunden väl innan jobb påbörjas.

 

Företaget, som startade 2017, har i dag 25 anställda i Sverige, och lika många i Norge och Finland. Inom några år tror Anders att de är betydligt fler.

– Vi ser att efterfrågan ökar, vi ser också att både mångfald och hållbarhet ligger i tiden. Våra framgångsfaktorer är öppenhet, transparens, närvaro och tydligt stöd, säger Anders Barnå.


Text: Sofia Göth

Foto: Ludwig Arnlund.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund