Anna-Sofia Malmström, tf stadsträdgårdsmästare och Anette Forsberg, centrumledare för Cesam.

Örnsköldsvik – Årets Purple flag stad 2019

Kvalitetsarbetet med att skapa attraktivare och säkrare kvällsupplevelser har gett resultat. Nu har Örnsköldsvik fått utmärkelsen Årets Purple Flag-stad 2019. En utmärkelse som bygger på trygghet, mångfald och kvällsekonomi. Nu fortsätter arbetet med att skapa nya mötesplatser, närmast är en isbana på Stora Torget.

Purple Flag är en kvalitetscertifiering, med syfte att lyfta fram och synliggöra städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med utveckling av kvällsekonomin. Den lila flaggan är symbolen för en trygg stad som håller en hög kvalitet även under kvälls- och nattimmarna. Varje åre utses Årets Purple Flag-stad. I år gick utmärkelsen till Örnsköldsvik, som sedan fyra år tillbaka arbetat efter den lila modellen.

– Målsättningen har varit att knyta samman dag med kväll och på så sätt öka flödet av människor. Det leder till att vi får en attraktivare, säkrare och tryggare kvällsupplevelse och dessutom en bättre kvällsekonomi, säger Anette Forsberg, centrumledare för Cesam.

 

Purple Flag är en kvalitetscertifiering, med syfte att lyfta fram och synliggöra städer som på ett framgångsrikt sätt arbetar med utveckling av kvällsekonomin. Den lila flaggan är symbolen för en säker stad som håller en hög kvalitet även under kvälls- och nattimmarna.

 

Mycket har uppnåtts men en del kvarstår som exempelvis tillgång till offentlig toalett. Däremot har mycket fokus lagts på belysning och röjning bland buskar och träd. Bland annat har belysning satts upp längs gångstråket genom Lugnviksparken, där många ungdomar rör sig kvällstid på väg till och från skejtparken och minigolfbanan.

För att skapa bättre insyn har buskar glesats ut vid Örnparken och busstorget. Men framförallt har nya samarbeten knutits, bland annat med butiker restauranger, fastighetsägare, Brottsförebyggande rådet samt polisen.

– Vi är en av Sveriges tryggaste kommuner, men det händer saker även här. Att vi skapar teamkänsla är viktigt. Sedan vi började arbeta systematiskt utifrån Purple Flags riktlinjer har vi fått en mycket bättre dialog och samarbete med både polis och Brottsförebyggande rådet, berättar Anette.

Nu fortsätter arbetet framåt i den lila färgens anda för att göra Örnsköldsvik ännu mer attraktivt och tryggare. Näst på tur är en isbana på Stora Torget, på den plats Torggrillen tidigare stod. Målsättningen är att den ska vara spolad och redo för skidskoturer (däremot inte med klubba och puck) så snart som möjligt, men vädret avgör.

– Under flera år har vi fått in önskemål om en isbana på Stora Torget, bland annat från barnfamiljer, men även från pensionärer. Det fanns en tidigare, men det är många år sedan. Nu ökar vi alltså den sociala närvaron på torget och blir det tillräckligt med snö ska vi också göra en pulkabacke, säger Anna-Sofia Malmström, tf stadsträdgårdsmästare.

Förutom att möta medborgarnas önskemål har banan även ett annat syfte, ett lugnare klimat.

– Det förekommer en del saker på torget som inte är lika roliga. Genom att få igång fler aktiviteter kan vi hålla stöket borta och göra torget mer attraktivt, säger Malmström.

 

En annan, mer långsiktig satsning är trivselvärdar, som kommer att vara ute på stan under eftermiddagarna.

 

– Ungdomarna är väldigt viktiga i vårt arbete. I intervjuer med dem har det framkommit att många inte känner sig sedda av vuxna. Det vill vi ändra på och inför nu trivselvärdar på stan, ett samarbete mellan Cesam, Svenska kyrkan, IOGT, Svenska civilförsvaret och BRÅ, avslutar Anette.

 

 

En del av motiveringen varför Örnsköldsvik fick utmärkelsen 2019:

Utmärkelsen Årets Purple Flag stad 2019 tilldelas Örnsköldsvik för deras framgångsrika och kontinuerliga arbete i samverkan baserad på Purple Flag Swedens fem fokusområden – säkerhet, tillgänglighet, utbud, plats och policy. Örnsköldsviks vision är att vara ett kreativt nav med stark utveckling, där initiativ och idéer tas till vara och där nyfikna människor med framtidstro känner trygghet, gemenskap och glädje. I det arbetet finns Purple Flag som ett strategiskt och operativt verktyg för att skapa ännu bättre, tryggare och säkrare kvällsupplevelser – med puls och mångfald för alla generationer.


Text: Sofia Göth

Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund