Genom projektet kunskapsskogar vill Holmen öka intresset för skogen och dess betydelse för oss och samtidigt få nya kunskap om dessa områden.

Stort intresse för Holmens första kunskapsskog

Vi har mycket att lära av skogen. Mår skogen bra, mår vi bra. Genom projektet kunskapsskogar vill Holmen sprida kunskapen om hur ett hållbart skogsbruk kan bidra till både en ökad biologisk mångfald och en ökad tillväxt.

– Vi vill att fler ska bli intresserade av skogen och skogens betydelse som förnybar resurs. Hur man brukar skogen aktivt och samtidigt beaktar värdena i den är avgörande för vår planet, säger Jan Åhlund, skogsbrukschef på Holmen Skog.

 

I somras invigde Holmen den första av flera kunskapsskogar, i Kunnådalen cirka två mil väster om Skorped. Ett 2 500 hektar stort område där vildmark möter rika kulturmiljöer, med spår av brukande mer än hundra år bakåt med slåtter, kvarnar och dammar. Det är ett tidigare obesökt område som Holmen gjort tillgängligt med stigar, vandringsleder och vindskydd samt satt upp skyltar som beskriver skogen och kulturmiljöerna i området.

– Skogen har väldigt mycket att berätta och har alltid varit viktig för oss i Sverige. Den har inneburit en överlevnadsmöjlighet med skydd, föda och värme men också byggt vår välfärd genom virkesproduktion. Med kunskapsskogen vill vi berätta om nyttan med ett hållbart skogsbruk men samtidigt även den rekreation den ger, säger Jan Åhlund.

Holmen har en lång tradition av samarbete med olika forskargrupper. I Kunnådalen utvärderas bland annat de ekologiska effekterna av bränning respektive luckhuggning, två metoder som används inom praktiskt naturvårdsarbete i skogen. Och intresset för att besöka området har varit stort.

- Vi har haft en handfull exkursioner här med skolelever, politiker och tjänstemän från olika myndigheter. Många besöker också vår webb för att läsa. Intresset har varit större än vad vi kunde förutse vilket är jätteroligt, säger Jan Åhlund.

 

– Det är genom samverkan med alla typer av intressenter som vi kan lära oss mer och det kan man inte lära sig vid ett skrivbord utan man måste ut i skogen. Generellt är vi väldigt öppna till att upplåta vår mark för forskningsexperiment. Det är ju kunskap som driver oss framåt, säger Elin Swedlund, hållbarhetsansvarig Holmen.

Den lokala Naturskyddsföreningen genomför regelbundna inventeringar av Kunnådalen och har bidragit till utformningen av kunskapsskogen. Ett glädjeämne under försommaren var när kungsörnsbeståndet utökades med en unge.

– Att det kläcktes en kungsörnsunge i Kunnådalen är ett kvitto på att det finns höga värden i området i form av biologisk mångfald. Det har varit roligt att berätta om. Ett hållbart skogsbruk innebär ju att vi ska lämna efter oss större värden för kommande generationer, säger Jan Åhlund.


Text: Ann Sandén Nordström
Foto: Leif Wikberg

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund