Med en evenemangslokal på den gamla busstationen och lägenheter ovanpå EFS café UH har Ö-vikshem visionen om ett allaktivitetshus som aldrig sover.

Vasaparken knyter ihop stan i ny vision

Bostäder för äldre och ungdomar, café, kyrka och kultur under samma tak. Med den visionen

arbetar nu Övikshem för att kunna förverkliga projektet Vasaparken.

Det som började med ett behov av nya studentbostäder och trygghetsplatser har vuxit till en omfattande projektidé med alla ovan nämnda verksamheter i en och samma byggnad. Genom att få tillgång till EFS fastighet på Lasarettsgatan och bygga ut på höjden och dessutom bygga till en evenemangslokal på det gamla busstorget nedanför, skulle Örnsköldsvik få ett allaktivitetshus som aldrig sover.

– Eftersom det skulle vara både yngre och äldre som bor i huset, finnas restaurang, café och pågå kulturverksamhet, så skulle det aldrig vara släckt i huset. Det skulle också bli ett naturligt gångstråk som knyter ihop stan med hamnen och resecentrum, säger Lars Österlund, vd för det kommunala bolaget Övikshem och en av de drivande bakom projektet.

 

Namnet Vasaparken kommer från det gamla kvartersnamnet på en karta från 1910. Övikshem fick upp ögonen för EFS fastighet när de tidigare studentbostäderna på Nygatan och Hamngatan behövde ersättas. Dessutom finns en efterfrågan på trygghetsboenden.

 

Genom att bygga på fyra våningar skulle man få 38 ungdomslägenheter och 22 trygghetsplatser.

– Det sociala boendet ökar så det finns en efterfrågan. I dag är det nästan fem års väntetid på Linden, det är alldeles för länge, säger Lars Österlund.

 

Ett villkor för att ta över är att EFS får ha kvar sin verksamhet.

– EFS vill utveckla sin verksamhet genom att bygga ut café UH samt ha en större integrerad yta för gudstjänster och andra evenemang. Det passar bra ihop med våra planer, säger Lars Österlund.

Genom att bygga till en stor evenemangslokal för 500–750 personer på den tidigare busstationsplanen skulle Örnsköldsviksborna kunna se föreställningar med Riksteatern, Norrdans, Teater Västernorrland, Norrlandsoperan, enskilda artister, med flera.

– Dels handlar det om att använda delar av det befintliga huset, dels om att bygga nytt. Nivåskillnaden mellan den stora salen på busstationsplan och café UH:s verksamhet är åtta meter. Publikentrén är tänkt från busstationsplan och sedan ska vi ha en trappa och hiss upp till UH. Till vardags ska man kunna passera igenom byggnaden, berättar Arne Wistedt, arkitekt som tagit fram förslaget.


UH:s nuvarande veranda skulle ersättas med en större, med en naturlig anslutning via terrassdäck till parken utanför. Dessutom vill man rusta upp gångvägen mellan UH och ner till Strandgatan med belysning och markbeläggning. En takad trappa skulle anslutas från terrassdäcket för att trappan ska kunna användas året om.

– På det sättet knyter man ihop busstationsplan med stan, säger Arne Wistedt.

 

Nu pågår arbetet med att ta fram en förstudie för att undersöka hur en utveckling av fastigheten skulle kunna se ut, liksom de affärsmässiga och ekonomiska förutsättningarna för alla inblandade i projektet. Men Övikshem är fast besluten om att visionen ska bli verklighet.

– Ett utvecklingsprojekt brukar ta cirka 5–10 år från idé till att man flyttar in men såväl Övikshems styrelse och ledning är helt inne på att det här ska bli av, avslutar Lars Österlund.Text: Ann Sandén Nordström
Skiss: Arne Wistedt

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund