Claes Fredriksson, vd Liquid Wind och Kristina Säfsten, vd Övik Energi. I ett samarbete företagen emellan ska Örnsköldsviks bli platsen för en storskalig produktion av det fossilfria bränslet e-metanol.

Miljardinvestering för tillverkning av fossilfritt bränsle

Övik Energi och företaget Liquid Wind har inlett ett samarbete för tillverkning av det

koldioxidneutrala bränslet e-metanol. I en ny fabrik vid Domsjö fabriksområde i direkt anslutning till Hörneborgsverket ska tiotusentals ton av bränslet produceras årligen.

– Örnsköldsvik har goda förutsättningar för att vara med och bidra till framtidens energilösningar,

säger Kristina Säfsten, vd på Övik Energi.

Göteborgsföretaget Liquid Wind ligger bakom och utvecklar ett koncept för storskalig produktion av elektrometanol, eller e-metanol. Bränslet framställs genom att kombinera koldioxid, i det här fallet från Hörneborgsverket, med vätgas som framställs med vindkraftsbaserad el. Det ger ett bränsle som är koldioxidneutralt och som kan ersätta traditionella oljebaserade bränslen.


Liquid Wind har stora framtidsvisioner och hoppas kunna bygga ett antal anläggningar i Sverige och i slutändan förse samarbetspartners runt om i världen med ritningar för att bygga hundratals fler fabriker globalt. Där fabriken i Örnsköldsvik är tänkt att bli den första.

– Vi hade många platser som vi tittade på längs med Norrlandskusten, men de som var mest tillmötesgående och intresserade var Örnsköldsvik och Övik Energi. Tillgängligheten, öppenheten och viljan att våga satsa finns här. Dessutom är det logistikmässigt nära hamnen och Övik Energi kan leverera både ånga och kyla, säger Claes Fredriksson, vd Liquid Wind.

Fabriken ska kunna producera 50 000 ton e-metanol varje år genom att fånga upp 70 000 ton koldioxid från fjärrvärmeverket och sammanföra den med vätgas som ska produceras på plats. 2022 kan beslutet om byggstart fattas och 2024 kan den första produktionen av elektrometanolen komma igång. Det blir Liquid Wind tillsammans med investerare som står för kostnaden för byggnationen på omkring 1,5 miljarder kronor.

– Att få möjlighet att vara bland de första i världen att fånga in och använda biogen koldioxid för att producera elektrobränsle är mycket spännande. Det är en utvecklingsmöjlighet som stärker vår roll som energileverantör till vår lokala industri. Utsläppen av koldioxid från Hörneborgsverket minskar också och det är ett stort plus, säger Kristina.

Liquid Wind och Claes Fredriksson ser stora möjligheter för anläggningen och bränslet som en av många lösningar som krävs för att lösa klimatfrågan.

– E-metanol är ett viktigt framtidsbränsle, som är både klimatvänligt och miljövänligt. Med stöd i den tidiga utvecklingsfasen kan det på kort sikt skalas upp och möjliggöra att fartyg kan minska sina koldioxidutsläpp drastiskt, säger Claes Fredriksson.


Text: Ludwig Arnlund

Foto: Liquid Wind & Övik Energi/Leif Wikberg.

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund