Projektet för 350 miljoner kronor bygger vidare på den utrustning och den kompetens som redan finns inom området bioraffinaderi i Örnsköldsvik.

Nytt forskningscentrum gör Örnsköldsvik världsledande

Nu satsas 350 miljoner kronor på att göra Örnsköldsvik till en innovationsnod för bioekonomi

och bioraffinaderi. Uppdraget innebär bland annat att en ny pilothall för testbäddar byggs i

anslutning till RISE verksamhet på Domsjö fabriksområde.

– Det här gör Örnsköldsvik till ett av världens tre största forskningscentrum inom bioraffinaderi,
berättar Clas Engström som leder investeringsprojektet.

I regeringens budgetproposition i år beslutades att 350 miljoner kronor skulle läggas på att intensifiera arbetet med hållbar teknik inom bioekonomi och cirkulära lösningar. Pengarna tilldelades RISE som i sin tur har valt att satsa på att utveckla forskningsmiljön i Örnsköldsvik som navet i satsningen.

– Att satsningen görs i Örnsköldsvik beror på att det redan finns mycket bra utrustning och resurser i form av kunnig personal inom bioraffinaderi på plats. Plus en redan aktiv samverkan mellan stora aktörer inom bioekonomin, säger Clas Engström.

 

En rad forsknings- och utvecklingsprojekt inom bioekonomi har placerat Sverige i en internationellt ledande position avseende teknologier, processer och produkter i tidig utvecklingsfas. Och Örnsköldsvik är redan i dag ett väl etablerat centrum för den forskningen. Här finns piloter och demonstrationsanläggningar på plats, men många av dem är testbäddar i mindre format.

– Att RISE väljer att investera i Örnsköldsvik är ett kvitto på att de satsningar vi gjort hittills har varit rätt, säger han. Det här är en möjlighet att stärka området som ett centrum för forskning och utveckling inom bioraffinaderi, vilket i sin tur gör att vi lockar till oss ytterligare spännande människor och kompetens.

 

Projektet sträcker sig över två år. Uppdraget är att modernisera och komplettera testbäddar för bioraffinaderi för att på ett bättre sätt kunna ta till vara nordisk skogsråvara och förbättra förutsättningarna för kommersialisering av nya lösningar.

I en första fas kommer RISE att bygga en flexibel pilothall med flera olika testbäddar.

Planen är att få största möjliga synergier med befintlig infrastruktur och befintliga forskningsmiljöer.

 

Förutom den infrastruktur och operatörsstyrka som tillhandahålls av RISE

ska det finnas möjlighet för företag att ställa dit egen pilotutrustning och stationera personal i en dynamisk innovationsmiljö bestående av labb, piloter, kontor och mötesplatser.

Till att börja med görs en behovsanalys. Omkring 50 företag kommer att tillfrågas om vad de anser saknas när det gäller teknik och vad de har för behov. Efter det tas beslut mer i detalj om vilka investeringar som ska göras.

– Det är otroligt spännande att kunna samla tekniska nyttigheter och personal på ett ställe på det här sättet. Att skapa ett forskningscentrum med fokus på att bidra till att lösa miljöproblematiken. Målsättningen är en innovationsmiljö i världsklass där företag, forskare och entreprenörer inom bioekonomin kan mötas, säger Claes Engström.


Text: Jessica Andersson

Foto: David Lagerlöf

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund