Monica Normark är chief technical officer på Sekab.

Sekab vill expandera för nästa

generations gröna kemikalier

En ny produktionsanläggning för gröna kemikalier, i drift 2025 – det är målet när Sekab undersöker möjligheterna för expansion på Domsjö fabriksområde. Anläggningen är tänkt att tillverka nya, hållbara produkter från barrskogsrester och dra nytta av läget i Örnsköldsviks bioekonomi-kluster.

– Det känns jättespännande, tiden är rätt nu, säger Monica Normark, chief technical officer på Sekab.

Bakgrunden är att Sekab tillsammans med indiska Praj Industries ska satsa på fullskalig tillämpning av den egenutvecklade tekniken CelluAPP. Tekniken gör det möjligt att utvinna helt nya produkter ur spillmaterial från skogsbruket, och då särskilt från gran.

– Gran är lättillgängligt, som en rest från sågverksindustrin, men den tuffaste råvaran av alla att konvertera. Vår teknik gör oss unika, säger Monica Normark.


CelluAPP-tekniken som utvecklats i Sekabs demoanläggning under många år gör det möjligt att konvertera råvaran till mer högvärdiga produkter än tidigare. Ett ton sågspån ska kunna bli fyra, fem eller sex olika produkter i stället för att bara eldas upp.

– Det vi tittar på först är advanced etanol, alltså etanol från denna typ av råvara. En annan av våra applikationer är lignin till asfalt, något som just testats av Peab med en första teststräcka i Sundsvall. Ligninolja som är en högvärdig aromatisk olja är en annan möjlighet, liksom biogas. Vad gäller biogas är vi väldigt beroende av hur Sverige satsar, säger Monica Normark och fortsätter:

– Ytterligare en produkt från den fermentering som ingår i processen är bio-CO², alltså koldioxid från förnybara processer. En tänkbar avsättning för CO² skulle kunna vara som råvara till Liquid Winds kommande fabrik för e-metanol, som är under planering, enligt Monica Normark.

 

Sekab har undersökt flera olika tänkbara platser för den nya fabriken, och ingenting är ännu klart. Men huvudspåret i förstudien är placering i Domsjöområdet.

– Det är här vi måste börja, det är här vi haft vår demoanläggning sedan 2004 och det är här vår kunskap finns. Dessutom kan Örnsköldsvik på sikt bli ett ännu starkare kompetenscentrum, med tanke den satsning RISE nu gör på att utveckla sin forskningsmiljö här, säger Monica Normark.


Monica Normark ser stora fördelar i den miljö som växt fram i Domsjö, där ett flertal centrala aktörer inom svensk bioekonomi nu har varandra på armslängds avstånd.

– Vi ser jättepositivt på att alla aktörer går samman. Det viktiga nu är att vi kommunicerar kring olika behov – vad innebär en etablering av en sådan här anläggning, och vilka nya synergier finns? Det kan handla om att koordinera transporter, lagring, logistik på siten, eller att samarbeta kring nya produkter. Med ett sådant kompetenskluster vågar man också satsa på nya innovationshöjder.

En anläggning som den Sekab nu undersöker blir ungefär i storlek med ett massabruk, och beräknas ge 60–100 jobb direkt och ännu fler under tiden som etableringen pågår.

– Precis som med Northvolts batterifabrik så är det här en möjlighet att attrahera kompetens, både nationellt och internationellt.


Text: Albin Grahn
Foto: Ludwig Arnlund

Om Evolve

Vi har mycket att vara stolta över i Örnsköldsvik. I webbmagasinet Evolve berättar vi om delar av den positiva utveckling som sker här.
Evolve ges ut av Örnsköldsviks kommun.

Frågor om innehållet

Helén Sahlin | 0660-887 53 | helen.sahlin@ornskoldsvik.se

Sven Alveryd | 0660-887 16 | sven.alveryd@ornskoldsvik.se

Fredrik Holmgren | 0660-887 57 | fredrik.holmgren@ornskoldsvik.se

Ansvarig utgivare

Helén Sahlin

Text och produktion

Örnsköldsviks kommun i samarbete med Devocy Communication | 0660-177 00 | www.devocy.com Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Foto och film

 Devocy där inte annat anges

Omslagsbild: Ludwig Arnlund